MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE
ul. Krasińskiego 5, 06-406 Opinogóra
tel. (0-23) 71-20-25

Muzeum otwarte w 1961 roku, mieści się w neogotyckim zameczku, wzniesionym na zamówienie gen. Wincentego Krasińskiego, w prezencie ślubnym dla syna Zygmunta i jego żony Elizy z Branickich, podarowanym im w 1843 roku. Po zniszczeniach II wojny światowej obiekt odbudowano w latach 1958-6. Zameczek jest jednym z elementów przestrzennego założenia romantycznego, do którego należy także kościół z grobem Poety w podziemiach, cmentarz z grobami przyjaciół domu Krasińskich i romantyczny park z oficyną.
Ciąg wystawowy w Muzeum tworzą: sień, przedpokój, pokój stołowy, salon czerwony, sala przodków, pokój Poety i sala tzw. Napoleońska. Eksponowane są tu meble i rzemiosło artystyczne w stylu Księstwa Warszawskiego, portrety Poety i jego najbliższych, pamiątki i fotografie. Dawna kaplica, czyli Sala Napoleońska posiada najpiękniejsze w zamku sklepienia i sztukaterie, tu pokazane zostały portrety Napoleona, Tadeusza Kościuszki, ks. Józefa Poniatowskiego, portrety polskich generałów (wśród nich także Wincentego Krasińskiego) oraz szlak wypraw Napoleońskich.
W zbiorach rękopiśmiennych przechowywane są 33 listy (m.in. 25 listów Wincentego Krasińskiego do Marii Gutowskiej z lat 1844-56, jego list z 1835 r. do Stanisława Dunin-Wąsowicza oraz list Elizy Krasińskiej).
W zbiorach biblioteki znajdują się: wczesne wydania utworów Z. Krasińskiego, księgozbiór francuski, zawierający dzieła literackie, historyczne i filozoficzne z przełomu XVIII i XIX w.oraz 1318 woluminów z dziedziny XIX w. historii i literatury, a także pamiątki oraz historia literatury polskiej XIX wieku.
Na zbiór malarstwa składają się: portrety Z. Krasińskiego - rysunkowy Cypriana K. Norwida, młodego Zygmunta (z kuropatwą) - Januarego Suchodolskiego, portret Zygmunta wg Ary Scheffera i miniatura wg tegoż, oraz dwa portrety nieznanych autorów. Portrety rodziny Krasińskich: zbiorowy dzieci Z. Krasińskiego - F. Winterhaltera oraz litografia Elizy Krasińskiej, żony Poety - wg F. Winterhaltera, Marii z Radziwiłłów Krasińskiej-Raczyńskiej - F. Kirchmayera, a także kilkanaście portretów rodziny Krasińskich nieznanych autorów i inne.
W zbiorach grafiki znajdują się zespoły 17 stalorytów kolorowych "Stroje teatralne" J. B. Martina i Gailarda - Francja XVIII w., 68 drzeworytów miast polskich i europejskich XIX w., 15 map poszczególnych państw Europy z XIX w. - Tranquillo Mollo - wiedeń i A. M. Koehler - Lipsk, 46 kart do gry w postaci miedziorytów kolorowych J. Rustema z końca XVIII w. i pojedyncze grafiki.
Do zbiorów muzeum należy także kolekcja zabytkowej fotografii, rodzinnej (Zygmunta, Elizy Krasińskiej z dzieśmi, Zygmunta-syna, pośmiertna Elizy i innych), a także fotografie wybitnych postaci polskiego życia politycznego i kulturalnego XIX w.

MUZEUM ROMANTYZMU w Opinogórze
ul. Krasińskiego 5, 06-406 Opinogóra
tel. (0-23) 71-20-25


Z A P R A S Z A M Y !Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych