Zbiory muzeum dotyczą życia i kultu św. Jana Sarkandra,
fot. B. Sobański.

Powrót