MUZEUM REGIONALNE W STARYM SĄCZU
Rynek 6, 33-340 Stary Sącz
tel. (0-18) 446-00-94

Na terenie Starego Sącza od 1948 roku działa Towarzystwo Miłośników Starego Sącza. Stowarzyszenie to angażowało się w działania na rzecz ochrony zabytków, gromadzenie i zabezpieczanie pamiątek minionych lat, a także popularyzowanie historii miasta.
W tej dziedzinie legitymujemy się szeregiem wydawnictw jak:
- "Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku" pod redakcją prof. Henryka Barycza,
- "Historia Starego Sącza w latach 1939-1980" pod redakcją prof. Feliksa Kiryka,
- "Stary Sącz - zarys historii rozwoju przestrzennego" Zb. Beiersdorfa i B. Krasnowolskiego.
Ostatnio własnym nakładem wydało przewodnik po Starym Sączu i jego zabytkach. Stoważyszenie wydało także szereg folderów i pocztówek.
Wszystkie te wydawnictwa są do nabycia w Muzeum Regionalnym.

Szczególną zasługą Towarzystwa jest prowadzenie Muzeum Regionalnego mieszczącego się w zabytkowym domu - Rynek 6 nazywanym popularnie "Domem na Dołkach". Muzeum rozpoczęło swoją działalność w oparciu o zbiory kolekcjonerskie szewca Józefa Paszkiewicza, który wiele bezcennych eksponatów przechował i zabezpieczył przez okres wojny 1939-1940 r. Początkowo ekspozycja zajmowała dwie sale. Obecnie muzeum zajmuje cały budynek oraz dobudowane dwa pomieszczenia. Kolekcja prezentowana jest w ośmiu salach wystawowych. W zbiorach muzeum znajduje się ponad dwa tysiące eksponatów.
Zwiedzanie rozpoczyna się od sal prezentujących historię miasta i jego wybitnych przedstawicieli jak Św. Kinga patronka miasta i założycielka klasztorów. Obecnie po wizycie Ojca Świętego w Starym Sączu dn. 16 czerwca 1999 r. muzeum z dumą prezentuje pamiątki po tym wydarzeniu, jak autograf Papieża Jana Pawła II oraz pióro, którym został złożony, piękne figury Kingi - Fundatorki i Ojca Świętego, fotogramy z uroczystości.
Inne postacie prezentowane w muzeum to wielka śpiewaczka Ada Sari (Jadwiga Szayer), Seweryn Udziela - etnograf, patron muzeum, Wiktor Bazielich - badacz dziejów Starego Sącza, malarka krakowska - Bronisława Rychter-Janowska, malarz - Czesław Lenczowski. Ostatnio muzeum wzbogaciło się o pamiątki po ks. Józefie Tischnerze oraz ks. Płk. Tadeuszu Dłubaczku - kapelanie prezydenta Lecha Wałęsy.
Ponadto muzeum posiada bogate zbiory malarstwa świeckiego i religijnego, świątki, kapliczki przydrożne, rzemiosło i garncarstwo, duże zbiory etnograficzne. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży oraz hobbystów cieszą się militaria od mieczy średniowiecznych, po pamiątki z I i II wojny światowej oraz odznaczenia wojskowe. Zwiedzającym muzeum zapewnia fachowych przewodników, a także nagrania z głosem Ady Sari, czy pieśniami śpiewanymi Ojcu Świętemu w czasie jego pobytu w Starym Sączu.


MUZEUM REGIONALNE w Starym Sączu
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza

Rynek 6, 33-340 Stary Sącz
tel. (0-18) 446-00-94

Muzeum czynne jest codziennie (oprócz poniedziałków)
w godzinach od 10.00 do 13.00
Od maja do sierpnia od 10.00 do 17.00


Z A P R A S Z A M Y !


 
 
 

Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych