MUZEUM KLASZTORNE OO. CYSTERSÓW
W SZCZYRZYCU

34-623 Szczyrzyc 1
tel. (0-18) 332-00-04

Na starej trasie z Polski na Węgry, w dolinie rzeki Stradomki, a u stóp Góry Cietnia usadowiło się w miejscowości Szczyrzyc, dziś już prawie VIII wiekowe Opactwo Cystersów.
Fundatorem Opactwa w 1234 roku był wojewoda krakowski Teodor Cedro herbu Gryf, który zaprosił mnichów z Jędrzejowa na Podtatrze do Ludźmierza, obdarowując ich ziemią, by skolonizowali mu te dzikie tereny i zamienili je w pola uprawne, a w serca ówczesnej ludności wszczepili wiarę w Chrystusa i szczególną cześć do Matki Zbawiciela. W mrokach historii tonie przyczyna, dla której w pewnym momencie zakonnicy przenieśli siedzibę opactwa z Ludźmierza do Szczyrzyca, zostawiając jednak w Ludźmierzu swoją prepozyturę, czy parafię, którą obsługiwali prawie do końca ubiegłego wieku. Kult Matki Boskiej zaszczepili Cystersi najpierw w Ludźmierzu i usytuowali go w statule Matki Boskiej Ludźmierskiej, a potem w Szczyrzycu w obrazie Cudownej Matki Boskiej Szczyrzyckiej (U stóp ołtarzy w obu tych miejscowościach modlił się papież Jan Paweł II). A że Cystersi dbali o wizerunek Matki Boskiej, kronika notuje, że Opat Romiszowski w roku 1727 zamówił korony i sukienki u złotników w Krakowie dla Statuy Bożej Rodzicielki w Ludźmierzu i dla Obrazu Matki Bożej Sczyrzyckiej. Z racji tego długowiecznego kultu Jan Paweł II koronował Statuę "Gaździny Podhala", a dla Obrazu Matki Boskiej Szczyrzyckiej poświęcił złote korony, które na Obraz Bożej Rodzicielki w Sczyrzycu nałożył Prymas Polski Kardynał Józef Glemp.

W Muzeum Klasztornym OO. Cystersów zwiedzający może podziwiać takie dzieła jak: zbiór pergaminowych manuskryptów, Krzyż Dobrej Drogi z XV wieku, płaskorzeźbione votum za ocalenie klasztoru, kolekcję kielichów mszalnych, zabytkowe meble.
MUZEUM KLASZTORNE OO. CYSTERSÓW w Szczyrzycu
34-623 Szczyrzyc 1
tel. (0-18) 332-00-04


Z A P R A S Z A M Y !


 
 

Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych