Opactwo Cystersów w Szczyrzycu, rok fundacji: 1234,
fot. T. Własiuk

Powrót