Ratusz miejski - siedziba Muzeum Regionalnego,
fot. J. Tatarynowicz.

Powrót