Wnętrze izby "Zajazdu" z Szalejowa Dolnego. (Pocz. XIX w.)
fot. Dariusz Gdesz, Tomasz Gmerek
Powrót