MUZEUM KARYKATURY W WARSZAWIE
ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa
tel. (0-22) 827-88-95

Pomysłodawcą i twórcą, a później długoletnim dyrektorem Muzeum Karykatury był znakomity rysownk i satyryk - Eryk Lipiński. Już na początku lat 60-tych zaczął gromadzić rysunki różnych autorów, namawiał artystów do darowizn, zdobywał pieniądze na zakup przyszłych eksponatów. Jednak długoletnie starania o utworzenie Muzeum powiodły się dopiero w 1978 r. 15 IX tego roku powstało Muzeum Karykatury jako Oddział Muzeum Literatury. Początkowe losy tej placówki były dość tródne, głównie z powodu braku stałej siedziby. Stale rosnące zbiory musiały być eksponowane w wypożyczanych lokalach, przede wszystkim w galerii "Szpilek".

Zbiory i biuro Muzeum mieściły się w dwóch pokojach przedsiębiorstwa "Warexpo" w dawnym Domu Handlowym braci Jabłkowskich (obecnie dom handlowy "Arka") przy ul. Brackiej. Stałą siedzibę uzyskało Muzeum w 1983 r. razem ze statusem samodzielnej placówki. Udało się to przede wszystkim dzięki staraniom Eryka Lipinskiego, który "zdobył" dawną oranżerię Pałacu Prymasowskiego na ul. Koziej, gdzie Muzeum Karykatury znajduje się do dziś. W 1983 r. zbiory Muzeum liczyły 2.500 rysunków, obecnie wzrosły one do liczby ok. 13 tys. obiektów. Zbiory Muzeum ciągle rosną, głównie dzięki darowiznom artystów i licznym depozytom (np. cenne archiwum "Szpilek"). Do 1998 r. (w ciągu 20 lat) zorganizowano 130 westaw własnych, ponad 100 wystaw w różnych instytucjach na terenie całej Polski i blisko 30 wystaw za granicą.
Oprócz wystaw tematycznych pokazywane były również ekspozycje narodowe, m.in. z USA, Belgii, Izraela i wystawy indywidualne artystów polskich - E. Lipińskiego, J. Flisaka, M. Berezowskiej, Z. Lengrena i zagraniczne np. R. Topora, A. Borna, W. Hanela.

Muzeum ściśle wspólpracuje ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Karykatury, organizuje imprezy integrujące środowisko karykaturzystów (np. aukcje rysunków satyrycznych), koncerty, wieczory promujące różne wydarzenia kulturalne, także wydawnicze. Prowadzi działalność oświatową, którą stale rozszeża, m.in. poprzez organizowanie lekcji muzealnych dla młodzieży. Muzeum Karykatury jest instytucją niezwykłą, miejscem w którym spotykają się przedstawiciele wielu środowisk, nad którym czuwa dobry duch Eryka Lipińskiego.

- "ŻART I HUMOR W PLAKACIE POLSKIM 1950-2000". Wystawa towarzyszy XVII Międzynarodowemu Biennale Plakatu, a eksponaty pochodzą z kolekcji Jacka Jaroszyka i z kolekcji własnej Muzeum. Ekspozycja przedstawia 150 plakatów, które zaprezentowano w 2 salach (parter i piwnica). Można zobaczyć tu dzieła wielu wybitnych polskich grafików i karykaturzystów (E. Lipińskiego, J. Flisaka, J. Sawki, J. Młodożeńca itd.) podzielone na kilka grup (np. "Królowie komedii", "Cyrkowe łamańce", "Mistrzowie karykatury", "Zabawa z kiczem"). Wystawa oferuje widzom wiele artystycznych doznań wraz z dobrą zabawą i okazją do uśmiechu.

MUZEUM KARYKATURY w Warszawie
ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa
tel. (0-22) 827-88-95

Z A P R A S Z A M Y !Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych