MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU
ul. Krasińskiego 1, 50-954 Wrocław
tel. (0-71) 343-67-65

Początki tego jedynego w Polsce muzeum sięgają roku 1921. Wówczas to powołano do życia w Warszawie Muzeum Pocztowo-Telegraficzne, którego zadaniem było zgromadzenie eksponatów z dziedziny historii poczty, telegrafu i telefonu, a także utworzenie działu filatelistycznego.
Rozwój muzeum przerwała II wojna światowa - część zbiorów uległo zniszczeniu, część została wywieziona do Niemiec. Po wyzwoleniu rozpoczął się okres odbudowy kolekcji muzealnej, utrudniony brakiem odpowiedniego lokalu. Ocalałe, ale uszkodzone eksponaty poddano renowacji. W 1947 roku odzyskano część zbiorów, odnalezionych w Monachium, staraniem prof. Karola Estreichera, wówczas delegata Dyrekcji Muzeów d/s rewindykacji zabytków.
Działalność wystawiennicza została wznowiona w 1956 roku wraz z przeniesieniem muzeum do Wrocławia, gdzie w ocalałym z działań wojennych, zabytkowym budynku poczty głównej na skrzyżowaniu ulicy Krasińskiego z aleją Słowackiego, wzniesionym według projektu architekta Lothara Neumanna w latach 1926-29, znalazło swoją siedzibę. Fasadę oryginalnej ceglanej budowli zdobią symbole pocztowe w portalach, oraz płaskorzeźbione medaliony przedstawiające wizerunki pocztylionów, a także scenki rodzajowe z życia mieszkańców Wrocławia, wykonane według projektu berlińskiego rzeźbiarza Feliksa Kupscha.

Muzeum posiada swój oddział w Gdańsku, miszczący się w historycznym budynku Poczty Polskiej znanym z bohaterskiej obrony pocztowców 1 września 1939 roku.
Zbiory wrocławskiego Muzeum Poczty i Telekomunikacji, zawierające około 70 tysięcy eksponatów historycznych i teletechnicznych, oraz kilkanaście milionów znaczków pocztowych, prezentowane są w kilku stałych ekspozycjach:
- Historia poczty polskiej.
- Szyldy i skrzynki pocztowe.
- Telegraf.
- Telefon.
- Pojazdy pocztowe.
- Radio i telewizja.
- Polskie znaczki pocztowe 1860-1994

Muzeum gromadzi także znaczki pocztowe polskie i zagraniczne w dwóch odrębnych działach. Zbiór polskich znaczków jest największym tego rodzaju na świecie i najlepiej udokumentownym. Wzbogacają go projekty znaczków pocztowych wykonane przez artystów-plastyków, matryce drukarskie, arkusze próbne, akcepty, wreszcie tzw. błędnodruki - znaczki, które z powodu usterek nie weszły do obiegu, a są filatelistycznymi rarytasami.
Muzeum umożliwia także korzystanie ze swego bogatego, specjalistycznego księgozbioru, dotyczącego poczty, telekomunikacji i filatelistyki oraz archiwum naukowego gromadzącego dokumenty z historii poczty polskiej.


MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI we Wrocławiu
ul. Krasińskiego 1, 50-954 Wrocław
tel. (0-71) 34-36-765

Muzeum czynne codziennie oprócz wtorków
w godzinach od 10.00 do 15.00
w niedziele od 11.00 do 14.30 - wstęp wolny

Biblioteka czynna:
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 14.00

ODDZIAŁ MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI w Gdańsku
pl. Obrońców Poczty Polskiej 1-2, 80-801 Gdańsk
tel. (0-58) 31-76-11


Z A P R A S Z A M Y !Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych