Pralki klepkowe XIX / XX w.
fot. Stanis³aw Popardowski
Powrót