Sala z wyposażeniem pochodzącym z domu J. Langera, malarstwo J. Langera
fot. Stanisław Popardowski
Powrót