MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ
ul. Wojska Polskiego 2 a, 77-400 Złotów
tel. (0-67) 263-28-72

Muzeum Ziemi Złotowskiej mieści się w zabytkowym XVIII-wiecznym domu szachulcowym przy ulicy Wojska Polskiego 2 a. Jest to jeden z nielicznych zachowanych przykładów zabudowy szczytowej miasta, wpisany do rejestru konserwatorskiego. Podczas prac renowacyjnych i budowlanych, przeprowadzonych w latach 1960-63 odtworzono wygląd i pierwotny układ pomieszczeń. Jedną z ciekawostek budowlanych tego budynku jest szeroki komin nogawicowy obejmujący "czarną kuchnię". W jego ścianach zachowały się trzy kominki ogrzewające przyległe pomieszczenia i służące równocześnie jako paleniska kuchenne.
Pomysł zgromadzenia zabytków ruchomych i zabezpieczenia ich przed zaniedbaniem i szybko postępującym zniszczeniem zakiełkował u kilku działaczy społecznych Złotowa około 1956 roku. W tym czasie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze przy Domu Kultury w Złotowie zorganizowało konkurs etnograficzny, w którym zachęcało społeczeństwo do organizowania regionalnego muzeum. Po kilku latach starań muzeum zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w dniu 9 maja 1962 roku i zaczęło funkcjonować w budynku przy ulicy Zamkowej 5. Od 1965 roku siedziba placówki mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 2 a.
Muzeum gromadzi dobra kultury związane ze Złotowszczyzną. Uzupełnia zbiory przez nowe nabytki, prowadzi ewidencję naukową, przechowuje muzealia, zabezpiecza je i konserwuje. Organizuje wystawy stałe i czasowe. Udostępnia eksponaty do celów naukowych i oświatowych.
Zbiory muzeum podzielone są na działy:
- archeologiczny - gromadzący zabytki kultury materialnej różnych epok i okresów uzyskane w trakcie wykopalisk i badań ratowniczych prowadzonych na terenie Złotowa i okolic, wyniki badań publikowane w wydawnictwach własnych i obcych.
- historyczny - zbiera i opracowuje eksponaty (archiwalia, monety, odznaki) dotyczące Złotowa i okolic od okresu staropolskiego do czasów współczesnych. Szczególnie wiele przedmiotów związanych jest z walką o utrzymanie polskości Pogranicza w latach 1922 -39.
- etnograficzny - obejmujący zabytki kultury materialnej rodzimych i napływowych grup etnicznych, wyroby rzemiosła wiejskiego, odzież, współczesną sztukę ludową i amatorską.

Muzeum posiada obecnie w sprzedaży następujące tytuły:
- Dawny Złotów i jego mieszkańcy - podróż sentymentalna - album
- Katolicki Kościół Parafialny p. w. Wniebowzięcia NPMarii w Złotowie
- A. Śmigielski, Złotów
- Złotów na pograniczu dwóch kultur - praca zbiorowa.
- Na buczkowskich bagnach - śpiewnik pieśni z rejonu Krajny z repertuaru zespołu folklorystycznego Krajniacy z Wielkiego Buczka.
- A. Kokowski, Archeologia Gotów

Muzeum oferuje również (na zamówienie) płyty CD z zapisem:
1. Na buczkowskich bagnach - pieśni z rejonu Krajny w wykonaniu zespołu folklorystycznego Krajniacy z Wielkiego Buczka.
2. Kongres Związku Polaków w Niemczech - Berlin, 6 marca 1938 roku - przemówienie ks. Bolesława Domańskiego.
3. Wspomnienia Henryka Jaroszyka - działacza Związku Polaków w Niemczech, bliskiego współpracownika ks. B.Domańskiego

MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ
ul. Wojska Polskiego 2 a, 77-400 Złotów
tel. (0-67) 263-28-72

Muzeum czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
w soboty i niedziele przyjmuje wycieczki po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Dojazd do Złotowa z Piły i Chojnic pociągami PKP i autobusami PKS.


Z A P R A S Z A M Y !
Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych