Państwowa Służba Ochrony Zabytków:

Konserwatorzy wojewódzcy i delegaturyInstytucje narodowe i rządowe:

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków


Organizacje społeczne:

Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami

Zespół Opiekunów Kulturowych Warszawy