Zabytki miejscowości dolnośląskich
l i t e r a   IIdzików - d. woj. wałbrzyskie
- Dwór, barokowy, wzniesiony w końcu XVIII w., przebudowany w XX w. Założony na prostokącie, murowany, dwukondygnacjowy, nakryty dachem łamanym. Wnętrze dwutraktowe w pomieszczeniach parterowych zachowało dekoracje stiukowe na kolebkowych sklepieniach. Obok zachowały się budynki gospodarcze, wzniesione w okresie powstania dworu.
- Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP, wzmiankowany w 1340 r. Obecny wzniesiony ok. 1480 r., powiększony o prezbiterium i transept w XVIII w., restaurowany w 1958 r. Orientowany, murowany, na planie krzyża, z półkoliście zakończonym prezbiterium, z wieżą od zachodu. We "wnętrzu renesansowa kamienna chrzcielnica z 1588 r., barokowy ołtarz główny, a w zakrystii barokowa monstrancja z poł. XVIII w.

Imbramowice - d. woj. wałbrzyskie
- Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP, wzmiankowany w 1335 r. Obecny wzniesiony w pocz. XVI w., przebudowany w XVII (skle- pienia prezbiterium) i XVIII w., remontowany ok. 1830 r. i restaurowany w 1962 r. Murowany, salowy, z prostokątnym dwuprzęsłowym prezbiterium i dostawionymi do niego od południa czworoboczną wieżą oraz kaplicą 'nakrytą sklepieniem gwiaździstym. We wnętrzu kamienne sakramentarium gotyckie, renesansowe epitafium z 1589 r. i barokowy ołtarz główny.

Iwiny - d. woj. legnickie
- Pałac, pierwotny wzniesiony w 1757 r. w stylu póżnobarokowym, przebudowany w XIX i XX w., restaurowany w 1964 r. Jest to prostokątne założenie murowane, dwukondygnacjowe, z łamanym dachem, o pilastrowym podziale fasad i sklepionej sieni na osi.
- Obok murowany spichrz z końca XVIII w.
- Kościół filialny Św. Marcina w obecnej postaci pochodzi z przebudowy w 1872 r. najprawdopodobniej jednonawowego założenia średniowiecznego. We wnętrzu kamienna chrzcielnica z 1651 r. i szereg catopostaciowych nagrobków z XVI i XVII w.

---------------------------
k o n i e c    l i t e r y   I