ZABYTKI   POWIATU   BRODNICKIEGOBOBROWO
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, prezbiterium z ok. 1260 r., i nawą z pocz. XIV w.; przebudowany m.in. na pocz. XVII w.; jednonawowy z wieżą frontową z pocz. XVII w.

BRODNICA
KOŚCIÓŁ Św. Katarzyny, gotycki, ceglany, wznoszony etapowo, ok. 1285-1370, odnawiany w 2. poł. XVII w.; halowy ze sklepieniami krzyżowo-żebrowymi i gwiaździstymi oraz dwuwieżową fasadą (zrealizowana tylko wieża południowa)
ZESPÓŁ KLASZTORNY POREFORMACKI (ob. franciszkanów), barokowy, fundacji Józefa i Rozalii Pląskowskich:
KOŚCIÓŁ Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, zbudowany w latach 1751-61; jednonawowy.
Klasztor od zach., zbudowany po 1769 r.; piętrowy, czteroskrzydłowy z wirydarzem.
KOŚCIÓŁ poewangelicki, w stylu arkadkowym, zbudowany ok. 1850r., Stanisław Hebanowski; na rzucie prostokąta, z emporami, z częściowo wtopioną wieżą frontową.
ZAMEK krzyżacki, gotycki, z cegły na podmurówce z granitu, zbudowany ok. 1312-39, w 4. ćw. XIV w. i ok. 1415 r. (wówczas czynny Mikołaj Fallenstein), przebudowany ok. 1616 r. staraniem Anny Wazówny, od 1785 r. rozbierany. Na rzucie kwadratu, otoczony podwójnym obwodem murów, z ośmioboczną wieżą narożną i przedzamczem.
RUINA. Tzw. Pałac Anny Wazówny, na przedzamczu, zapewne zbudowany po 1550 r., przebudowany w 1. ćw. XVII w. i ok. 1678-98; piętrowy. Muzeum Regionalne.
SPICHLERZE barokowe, XVII w., zachowane głównie przy ul. Św. Jakuba, m.in. nr 1, zbudowane w 1604 r.
MURY MIEJSKIE gotyckie, ceglane, zbudowane ok. 1310-30, rozbudowane ok. 1370 r., zachowane fragmentarycznie, m.in. fragment wielobocznej baszty łupinowej i BRAMA CHEŁMIŃSKA (Kamienna), na rzucie kwadratu (oddział Muzeum Regionalnego) oraz WIEŻA BRAMY MAZURSKIEJ, dołem na rzucie kwadratu, górą ośmioboczna.

BRUDZAWY
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienny, zbudowany w 1. poł. XIV w., odbudowany z użyciem cegły w 2. poł. XV w., remontowany w 1645 i 1683 r.; salowy z wieżą frontową.

CIELĘTA
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, z 1. poł. XIV w., kilkukrotnie remontowany, m.in. w 1793 r. i w 2. poł. XIX w.; salowy z wieżą frontową, nadbudowaną w XV w.

GORCZENICA
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, zbudowany po 1317 r.; salowy z wieżą frontową.

GÓRALE
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w latach 1723-24, remontowany m.in. w 1904 r.; jednonawowy z wieżyczką nad szczytem frontowym.

GÓRZNO
KOŚCIÓŁ barokowo-klasycystyczny, zbudowany po 1765 r.; jednonawowy z dwuwieżową fasadą.

GRĄŻAWY
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany po 1752 r., przedłużony ku zachodowi w 1886 r.; jednonawowy. Dzwonnica drewniana o konstrukcji słupowo-ramowej, zbudowana w 1795 r.

JABŁONOWO POMORSKIE
KOŚCIÓŁ Św. Wojciecha, neogotycki, zbudowany w latach 1859-66, Friedrich August Stüler; jednonawowy z wieżą frontową.
PAŁAC w stylu gotyku angielskiego, zbudowany w latach 1854-59, Friedrich August Stüler, dla Stefana Narzymskiego, po przekształceniu na klasztor dobudowano kaplicę w 1934 r., Teofil Zieliński. Położony na wysokim wzgórzu, okazały, nieregularny, piętrowy ze skrzydłami bocznymi i wieżami. Zabudowania gospodarcze neogotyckie. Pawilon neobarokowy, z 2. poł. XIX w., piętrowy z parą parterowych oficyn. Park krajobrazowy, zapewne z 2. poł. XIX w.


 
 
 

<< zabytki województwa kujawsko-pomorskie