ZABYTKI   POWIATU   TORUŃSKIEGOBIERZGŁOWO
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, zbudowany ok. 1300 r., odbudowany po 1697 r., remontowany w 1882 r.; salowy.

CHEŁMŻA
KOŚCIÓŁ kolegiacki Św. Trójcy (d. katedra), gotycki, z cegły, wznoszony etapowo od 1251 do ok. 1359 r., odbudowany i przekształcony po 1422 r., wielokrotnie odnawiany m.in. w latach 1662-74, restaurowany ok. 1870-89, m.in. proj. Konrad Steinbrecht, odbudowany między 1950 a 1971. Halowy z parą wieżyczek w narożach transeptu i prosto zamkniętym prezbiterium;. fasada dwuwieżowa, z trójkondygnacjową wieżą pd. i pięciokondygnacjową wieżą pn., ze zwieńczeniem rekonstruowanym w latach 1970-71.
KOŚCIÓŁ Św. Mikołaja, gotycki, ceglany, z końca XIII w., odbudowany i przekształcony po 1422 r., przebudowany (m.in. nadbudowa wieży i dodanie transeptu) w latach 1850-58; pseudobazylika z transeptem i wtopioną wieżą frontową.

CZARNOWO
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zapewne zbudowany w pocz. XIV w., remontowany m.in. w 1498 i 1927 r.; jednonawowy.

CZERNIKOWO
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany ok. 1370 r., przebudowany ok. 1641 r.; jednonawowy z wieżą frontową, powiększony o transept i prezbiterium z 1904 r.

DŹWIERZNO
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, zbudowany na przełomie XIII/XIV w.; jednonawowy z wieżą frontową ok. 1864.

GOSTKOWO
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, zbudowany na przełomie XIII/XIV w., restaurowany w latach 1841-42; jednonawowy z neogotycką wieżą frontową z 1928 r.

GÓRSK
KOŚCIÓŁ poewangelicki, o cechach barokowych, zbudowany w 1613 r., odbudowany w latach 1661-87; salowy z kaplicą od północy. We wnętrzu strop polichromowany z 1694 r., proj.Hans Tiedemann.

GRĘBOCIN
Dawny KOŚCIÓŁ pierwotnie gotycki, zbudowany na przełomie XIII/XIV w., gruntownie przebudowany w latach 1686-87, proj. Jakub Sipingk; jednonawowy z wieżą frontową z ok. poł. XIV w. Od 1918 r. sala gminna i szkoła, remontowany w 1989 r.

GRONOWO
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany w 1. poł. XIV w.; jednonawowy z renesansową wieżą z 1. poł. XVII w. i prezbiterium przekształconym ok. 1750 r.

GRZYWNA
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, zbudowany po 1293 r.; jednonawowy z neogotycką wieżą od pn. 1906, proj. Goldbach.

KIEŁBASIN
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, zbudowany w 1. poł. XIV w., odbudowany w 2. poł. XV w.; salowy z wieżą frontową, nadbudowaną w 2. poł. XVII w.

KIJASZKOWO
DWÓR neoklasycystyczny, zbudowany w 1924 r., z wykorzystaniem murów dworu z XVIII w.; parterowy z mieszkalnym poddaszem, piętrową częścią środkową poprzedzoną wielkoporządkowym portykiem, i alkierzami od ogrodu.


 
 
 

<< zabytki województwa kujawsko-pomorskie