ZABYTKI   POWIATU   WŁOCŁAWSKIEGOBRZEŚĆ KUJAWSKI
KOŚCIÓŁ Św. Stanisława Bpa, gotycki, ceglany, zbudowany po 1332 r., zapewne powiększony XV w., kilkakrotnie odbudowywany, gruntownie przebudowany w duchu neogotyku, w 1908 r., proj. Tomasz Pajzderski; halowy, z parą neogotyckich kaplic bocznych i neogotyckimi sklepieniami. We wnętrzach polichromia modernistyczna w latach 1925-27, proj.Julian Makarewicz.
ZESPÓŁ KLASZTORNY PODOMINIKAŃSKI (ob. elżbietanek):
KOŚCIÓŁ Św. Michała Archanioła, pierwotnie gotycki, z cegły, zbudowany w 2. poł. XIV w., gruntownie przekształcony w duchu neobaroku w latach 1922-28, proj. Adolf Buraczewski; bazylikowy z wydłużonym prezbiterium. Klasztor od północy, zapewne z XVI w., wielokrotnie przekształcany, zachowane jedynie skrzydło wsch.
RATUSZ klasycystyczny, zbudowany w 1824 r., proj. Henryk Marconi; piętrowy, z wieżą nad częścią środkową, poprzedzony wielkoporządkowym portykiem.
ZAMEK pierwotnie gotycki, z ok. poł. XIV w., z fundacji Kazimierza Wielkiego, wielokrotnie odbudowywany po zniszczeniach, rozebrany na pocz. XIX w., zachowany budynek przekształcony na szkołę w poł. XIX w.; o cechach klasycystycznych, piętrowy.
ZABUDOWA MIEJSKA: domy głównie klasycystyczne z 1. poł. XIX w., parterowe i piętrowe, m.in. ul. Narutowicza i Reymonta oraz Rynek.
MURY MIEJSKIE gotyckie, z cegły, zbudowane ok. 1332 r., zachowane fragmentarycznie.

BRZEZIE
PAŁAC w kostiumie francuskim, zbudowany w 1873 r., proj. Artur Goebel, dla Leopolda Kronenberga, gruntownie odnowiony w 1978 r.; piętrowy, na rzucie nieregularnym, z cylindryczną wieżą w narożu południowo-zachodnim. Park krajobrazowy, 1889, proj. Walerian Kronenberg.

FALBORZ
PAŁAC o cechach klasycystycznych, zbudowany ok. 1870 r., dla Hipolita Przyłubskiego, przebudowany w latach 1912-14, proj. Rudolf Świerczyński; piętrowy, na rzucie nieregularnym, z portykiem kolumnowym.

JARANTOWICE k. Chocenia pol.
DWÓR, zbudowany w latach 1914-15, rozbudowany po 1945 r.; piętrowy, na rzucie litery T, z podcieniem wspartym na dwóch kolumnach.


 
 
 

<< zabytki województwa kujawsko-pomorskie