ZABYTKI   POWIATU   ZGIERSKIEGO
(woj. łódzkie)

BIAŁA
Drewniany o konstrukcji zrębowej KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. śś. Piotra i Pawła zbudowano w XVIII w. i restaurowano oraz powiększono w 1938 r. Jednonawowe podzielone jest słupami na trzy nawy. Fasadę wieńczy dwukondygnacjowy barokowy szczyt wolutowy z pilastrami o głowicach rzeźbionych w motywy roślinne. Dachy są gontowe dwuspadowe nad zakrystią pulpitowy. Wyposażenie pochodzi z XVII w.

BARTOSZEWICE
- KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. św. Augustyna zbudowany został na przełomie XV/XVI w., następnie zburzony i zrabowany w 1651-5. Przebudowano go w 1898-1901 r. Kościół jest późnogotycki, jednonawowy. Po bokach nawy znajdują się dwie neogotyckie kaplice. Zewnątrz jest oszkarpowany. Fasadę wieńczy schodkowy szczyt. Dach nad nawą jest dwuspadowy z nową wieżyczka na sygnaturkę, nad prezbiterium stożkowy kryty gontem. Wyposażenie pochodzi z XVII i XVIII w.
Drewniana DZWONNICA o konstrukcji słupowej zbudowana została w XVIII w. Jest czworo ścienna nakryta dachem namiotowym.
- Stare DOMY pofolwarczne pochodzą z poł. XIX w. Są drewniane o konstrukcji zrębowej. Nakryte są dachami czterospadowe.

KĘBLINY
- Murowany, parterowy dawny DWÓR zbudowano ok. 1840 r., przebudowano w 1860 oraz 1934-5. Od tyłu posiada ryzalit, dach wieńczy trójkątny szczyt. Od frontu znajduje się nowy taras. Dach łamany polski przerobiono na mansardowy.
- Naprzeciw dworu znajduje się murowana, zbudowana w pocz. XIX w. dawna KUŹNIA, którą przebudowano w 2. poł. XIX w. i w latach 1934-35. Od frontu posiada ryzalit i nowy ganek wsparty na dwóch kolumnach. W narożach podpierają ją szkarpy. Przekrywa ją dach naczółkowy.

KOŹLE
Drewniany o konstrukcji zrębowej, orientowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Szczepana zbudowano w 1752 r. Jest jednonawowy. Dachy kryte są gontem. Ołtarze są barokowe z 1. poł. XVIII w.
Zbudowana w XVIII w., drewniana o konstrukcji słupowej DZWONNICA została przeniesiona na obecne miejsce w latach 1908-12. Jest czworoboczna, nakryta dachem namiotowym.

NIESUŁKÓW
Drewniany o konstrukcji zrębowej KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. św. Wojciech wzniesiony został w 2. poł. XVII w. Rozbudowano go i restaurowano w latach 1934 i 1948. Jest jednonawowy. Dachy są dwuspadowe gontowe. Wyposażenie pochodzi z XVII, XVIII i XIX w.

STRYKÓW
Wspomniany był w 1349 r. jako osada. W 1459 r. był już ludnym miastem., obdarzonym licznymi przywilejami. Niszczony był pożarami szczególnie w XVI w. Od 1856 r. zaczął podupadać w związku ze wzrostem łodzi i Zgierza.
- KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. św. Marcina został wzniesiony na miejscu poprzednich w latach 1912-25 wg projektu Józefa Dziekońsniego i Zdzisława Mączeńskiego. Wyposażenie pochodzi z XVII i XIX w.

WOLA BŁĘDOWA
Stary DOM drewniany o konstrukcji zrębowej zbudowano w pocz. XIX w. Dach jest czterospadowy.


 
 
 

<< zabytki województwa łódzkiego