ZABYTKI   POWIATU   MAKOWSKIEGODRĄŻDŻEWO
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1744 r., przekształcany w XIX i XX w.; trójnawowy z fasadą zwieńczoną trójkątnym szczytem.

GĄSEWO
KAPLICA klasycystyczna, zbudowana w 1832 r.; ośmioboczna z portykiem od frontu.

KARNIEWO
KOŚCIÓŁ gotycko-renesansowy, ceglany, z pocz. XVII w., przebudowany po 1620 r. i w XIX w.; pseudohalowy, z kaplicą od pd. przy prezbiterium.

KRASNOSIELC
KOŚCIÓŁ klasycystyczny, zbudowany w 1792 r., zapewne proj. Hilary Szpilowski; jednonawowy z parawanową fasadą zwieńczoną szczytem ujętym w spływy.

MAKÓW MAZOWIECKI
KOŚCIÓŁ Bożego Ciała, gotycki, ceglany, zbudowany ok. 1490 r., przekształcony w XVIII w. i po 1837 r.; bazylika stropowa z kaplicą od południa z 1630 r.
Dawny ŻYDOWSKI DOM MODLIWY, z ok. 1857 r., przebudowany po 1945 r.

PŁONIAWY
KOŚCIÓŁ klasycystyczny, zbudowany w 1828 r.; jednonawowy z fasadą zwieńczoną trójkątnym naczółkiem.

RÓŻAN
KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany w latach 1907-13, proj. Stefan Szyller, z wykorzystaniem jako pary kaplic bocznych prezbiterium i części zach. gotyckiego kościoła z 1. poł. XVI w, odbudowany z dodaniem wieży frontowej w latach 1926-27 przez Bruno Zborowskiego.

SIELUŃ
KOŚCIÓŁ neorenesansowy, zbudowany w latach 1913-14 i 1927-31, proj. Stefan Szyller; pierwotnie jednonawowy, rozbudowany o transept i wieżę frontową.

SZCZUKI
DWÓR, zbudowany w 3. ćw. XIX w.; parterowy z piętrowym ryzalitem środkowym poprzedzonym drewnianym gankiem.

WĘGRZYNOWO
KOŚCIÓŁ barokowy, drewniany konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1694 r.; przekształcany w XVIII i XIX w.; trójnawowy.


 
 
 

<< zabytki województwa mazowieckiego