ZABYTKI   POWIATU   MŁAWSKIEGOBOŃKOWO KOŚCIELNE
KOŚCIÓŁ w tradycji barokowej, zbudowany w 1810 r.; salowy.

DROGISZKA
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1644 lub 1668 r., remontowany w 1933 r.; jednonawowy.

DZIERZGOWO
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, z 1. poł. XVI w., wielokrotnie remontowany m.in. w 1779, 1851 r., przebudowany w latach 1880-86; salowy z neogotycką wieżą od południa.

GRZEBSK
KOŚCIÓŁ Św. Leonarda, drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1712 r., przekształcony w 1882 r.; pierwotnie na rzucie wydłużonego ośmioboku, ob. trójnawowy z wieżą frontową.

KUKLIN
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1754 r.; salowy.

LIPOWIEC KOŚCIELNY
KOŚCIÓŁ w tradycji barokowej, zbudowany w 1805 r.; jednonawowy z fasadą zwieńczoną wolutowym szczytem. Dzwonnica późnoklasycystyczna, zbudowana w 1877 r.

MDZEWKO
DWÓR drewniany o konstrukcji zrębowej, z 1. poł. XIX w.; parterowy z gankiem frontowym.

MŁAWA
KOŚCIÓŁ Św. Wawrzyńca, cmentarny, barokowy, zbudowany w 1786 r.; salowy z fasadą zwieńczoną szczytem ujętym w spływy.
KOŚCIÓŁ Św. Trójcy, neobarokowy, zbudowany w latach 1882-86 z wykorzystaniem starszych murów; bazylikowy z dwuwieżową fasadą.
SPICHLERZ tzw. Lelewelówka, ul. Warszawska 44, drewniany o konstrukcji zrębowej, z końca XVIII w., odbudowany po pożarze w 1980 r.; parterowy kryty dachem łamanym.
RATUSZ barokowy, zbudowany w latach 1782-86, przekształcany w latach 1844-46 i 1939-45; piętrowy z ośmioboczną wieżyczką na kalenicy.
HALA TARGOWA, zbudowana w ok. 1900 r., z przeszkloną drewnianą konstrukcją dachu.
ZABUDOWA MIEJSKA: m.in. kamienice z pocz. XIX w., secesyjne: Stary Rynek 6, ul. 1 Maja 7, Żeromskiego 4 i ul. Żwirki 11.

SZREŃSK
KOŚCIÓŁ Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, gotycki, ceglany, z ok. 1530 r., remontowany ok. 1796 r.; jednonawowy z kaplicą od południa, sprzed 1546 r. Dzwonnica drewniana z 1772 r.
ZAMEK gotycki, z 2. ćw. XVI w., dla Szczęsnego Szreńskiego, wielokrotnie przekształcany; pierwotnie z czworobocznym obwodem murów z cylindrycznymi wieżami narożnymi, rozebrany ok. 1800 r. z wyjątkiem domu mieszkalnego.

RADZANÓW
KOŚCIÓŁ neorenesansowy, zbudowany w latach 1922-34, arch. Stefan Szyller; na rzucie krzyża łacińskiego.
SYNAGOGA (ob. biblioteka) neogotycka, z 2. poł. XIX w.

RATOWO
ZESPÓŁ KLASZTORNY pobernardyński (ob. sióstr mansjonarek Św. Rodziny), barokowy:
KOŚCIÓŁ, zbudowany w latach 1735-49; hala ścienno-filarowa z piętrowymi korytarzami biegnącymi wzdłuż bocznych elewacji i z parą kaplic bocznych od zachodu z 1760 r.
KLASZTOR od wschodu, zbudowany ok. 1752-61, budowniczy Jan Narębski; piętrowy, czteroskrzydłowy, z wirydarzem. Mur otaczający dziedziniec przed kościołem z 1739 r.

STRZEGOWO
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany przed 1650 r., wielokrotnie przekształcany; trójnawowy.

UNIKOWO
DWÓR Modrzejewskich, z 3. ćw. XIX w., parterowy z piętrowym ryzalitem.

UNISZKI ZAWADZKIE
DWÓR drewniany, otynkowany, z 2. poł. XVIII w.; parterowy z gankiem drewnianym.

WIECZFNIA KOŚCIELNA
KOŚCIÓŁ neogotycki z elementami neoromańskimi, zbudowany w 1905 r., budowniczy S. Kmita; bazylika transeptowa z dwuwieżową fasadą.

WYSZYNY KOŚCIELNE
KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany w latach 1894-1900, arch. Józef Górski, w latach 20-tych XX w. odbudowany z nową wieżą frontową, proj. Stefan Szyller.

ŻUROMINEK
KOŚCIÓŁ barokowy, drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1754 r.; trójnawowy.


 
 
 

<< zabytki województwa mazowieckiego