ZABYTKI   POWIATU   OSTROŁĘCKIEGOANDRZEJEWO
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, budowany etapami w latach 1526-1605 przez m.in. muratora Maciej, remontowany m.in. w latach 1788-1806 i ok. 1828 r. Bazylika stropowa ze sklepionym prezbiterium, przy którym od pd. kaplica z 1612 r.; od frontu nieukończona wieża z ostatnią kondygnacją drewnianą nadbudowaną ok. 1828 r.

BARANOWO
KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany w latach 1910-14, arch. Juliusz Dzierżanowski i Jarosław Wojciechowski; halowy z dwuwieżową fasadą.

BROK
KOŚCIÓŁ Św. Andrzeja, renesansowy, z ok. 1560 r., zapewne proj. Jan Baptysta Wenecjanin; jednonawowy, sklepiony

BRZEŹNO
PAŁAC Marchwickich, neoklasycystyczny, z ok. 1900 r., arch. Leandro Marconi; nawiązuje do form pałacu w Natolinie. Otoczony parkiem krajobrazowym.

CZARNIA
KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany w latach 1903-07, arch. Franciszek Przecławski; halowy z wieżą frontową.

CZERWIN
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w latach 1774-77; na planie krzyża łacińskiego, z kopułą na przecięciu naw. Dwie dzwonnice, barokowe, z ok. 1777 r., ustawione symetrycznie przed fasadą kościoła.
DWÓR Celińskich, eklektyczny, zbudowany ok. 1870 r. i z pocz. XX w., z wykorzystaniem murów budowli, z przełomu XVII/XVIII w.; parterowy, częściowo piętrowy, elewacja frontowa czternastoosiowa, z trzema ryzalitami.

GOWOROWO
KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany w latach 1880-87, arch. Feliks Nowicki, z polichromią wykonaną w latach 1930-35 przez Władysława Drapiewskiego.

KLECZKOWO
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany ok. 1512-18, jako bazylika, przekształcony na pseudobazylikę w 2. ćw. XVI w., odbudowany od fundamentów w latach 1951-54. Otoczony gotyckim murem obronnym, przed poł. XVI w.

ŁYSE
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1882 r.; jednonawowy z dwuwieżową fasadą.

PISKI
KOŚCIÓŁ barokowo-klasycystyczny, zbudowany w 1791 r.; salowy z fasadą zwieńczoną szczytem ujętym w spływy.

PONIKIEW MAŁA
DWÓR eklektyczny, z 2. poł. XIX w.; parterowy z piętrowym z ryzalitem na osi.

RZEKUŃ
KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany w latach 1914-35, arch. Józef Pius Dziekoński; halowy z transeptem i dwuwieżową fasadą.

STARY SUSK
DWÓR w stylu tzw. dworkowym, zbudowany w latach 1925-26, arch. Rudolf Macura, dla Jana Glinki, z wykorzystaniem murów z XVIII w.; parterowy z wgłębnym portykiem frontowym i skrzydłami bocznymi od tyłu.

SZCZAWIN
PAŁAC klasycystyczny, zbudowany w 1830 r., arch. Adam Idźkowski, dla Józefa Glinki. Złożony z piętrowego korpusu poprzedzonego portykiem i połączonych galeriami parterowych pawilonów.
PARK krajobrazowy, założony ok. 1830 r., proj. Adam Idźkowski, przekształcony w 1898 r. przez Waleriana Kronenberga.

WĄSEWO
KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany w latach 1912-20, arch. Józef Pius Dziekoński; halowy, na rzucie krzyża łacińskiego, z dwuwieżową fasadą.

ZALAS
KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany w latach 1908-13, arch. Franciszek Przecławski; jednonawowy z wieloboczną wieżą frontową.


 
 
 

<< zabytki województwa mazowieckiego