ZABYTKI   BIAŁEGOSTOKUKOŚCIÓŁ katedralny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, barokowy, zbudowany w latach 1617-26, przebudowanego między 1751 a 1752 r., jednonawowy z wieżą frontową, do niego dostawiony KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany w latach 1900-05, arch. Józef Pius Dziekoński, bazylika transeptowa z dwuwieżową fasadą (replika kościoła Św. Floriana w Warszawie).

KOŚCIÓŁ Chrystusa Króla i Św. Rocha, zbudowany w latach 1927-46, modernistyczny, arch. Oskar Sosnowski, z poprawkami Stanisława Bukowskiego, na rzucie ośmioboku z wieżą frontową.

CERKIEW katedralna Św. Mikołaja Cudotwórcy, klasycystyczna, zbudowana w latach 1843-46; na rzucie krzyża greckiego z kopułą na przecięciu naw i wieżą frontową.

CERKIEW Św. Marii Magdaleny, zbudowana w latach 1741-58, fundacji Jana Klemensa Branickiego; salowa, zwieńczona cebulastą kopułą.

KLASZTOR Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, barokowy, zbudowany w latach 1768-69, odbudowany między 1944 a 1949 r.; piętrowy.

RATUSZ barokowy, zbudowany w latach 1745-61, rozbudowany między 1762 a 1768 r., arch. Jan Henryk Klemm, zrekonstruowany od podstaw w latach 1945-58; na rzucie prostokąta z alkierzami i wieżą. Muzeum Okręgowe.

ZBROJOWNIA, klasycystyczna, z przełomu XVIII/XIX w., zrekonstruowana od podstaw w latach 1954-56.

PAŁAC Branickich, barokowy, zbudowany w latach 1691-97, arch. Tylman van Gameren, z wykorzystaniem murów poprzedniej budowli z XVI w., przebudowany ok. 1720-72, arch.: Jan Zygmunt Deybel, Jakub Fontana i Jan Henryk Klemm, powtórnie w latach 1837-41, arch. Hipolit Rumbowicz, odbudowany w latach 1945-62; złożony z dwupiętrowego korpusu z dwoma skrzydłami od ogrodu, ujętego od frontu narożnymi wieżami zwieńczonymi barokowymi hełmami, oraz piętrowych oficyn połączonych z korpusem parterowymi galeriami.

BRAMA główna, barokowa, zbudowana w ok. 1758 r., arch. Jan Henryk Klemm. ZBROJOWNIA, ORANŻERIA i FIGARNIA, barokowe, zbudowane w ok. 1755 r., odbudowane w 1945 r.

PARK geometryczny, z końca XVIII w., rekonstruowany w latach 1945-62, arch. Gerard Ciołek; PAWILONY OGRODOWE (m.in. toskański i włoski) zbudowane w ok. 1755 r., rekonstruowane ok. 1959 r.

PAŁACYK gościnny, ul. Kilińskiego 6, z ok. 1771 r., odbudowany w latach 1947-52.

PAŁAC fabrykancki, ul. Warszawska 37, secesyjny, z pocz. XX w. Muzeum Historyczne.

ZABUDOWA MIEJSKA: duży zespół kamienic w różnych stylach z końca XIX i pocz. XX w.


Białystok-Dojlidy
PAŁAC Hasbacha, ul. Dojlidy Fabryczne 23, zbudowany ok. 1880 r., rozbudowany w latach 1905-07.
PAŁAC Rüdygierów, ul. Wiewiórcza, późnoklasycystyczny, zbudowany po 1856 r., odbudowany po 1945 r., piętrowy z trzema ryzalitami frontowymi i z portykiem kolumnowym na osi.


Białystok-Starosielce
KOŚCIÓŁ Św. Stanisława, zbudowany w latach 1937-38 i 1947-55, arch. Oskar Sosnowski.


Białystok-Wysoki Stoczek
KOMORA CELNA klasycystyczna, z ok. poł. XIX w.


 
 
 

<< zabytki województwa podlaskiego