ZABYTKI   POWIATU   BIELSKIEGOBIELSK PODLASKI
KOŚCIÓŁ Narodzenia Najświętszej Marii Panny, klasycystyczny, zbudowany w latach 1780-84 (fasada kończona do 1796 r.), arch. Szymon Bogumił Zug, z fundacji Izabeli Branickiej; halowy z parawanową fasadą zwieńczoną trójkątnym szczytem. Dzwonnica klasycystyczna, z ok. 1784 r.

Dawny ZESPÓŁ KLASZTORNY karmelitów trzewiczkowych:
KOŚCIÓŁ Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, barokowy, zbudowany w latach 1641-43, odbudowany między 1784 a 1803 r., przekształcony na cerkiew w 1866 r. i na kościół w 1920 r.; jednonawowy z dwuwieżową fasadą.
KLASZTOR zapewne zbudowany po 1639 r., odbudowany w latach 1784-1803, przekształcany w XIX w.; parterowy trójskrzydłowy z wirydarzem.

CERKIEW Narodzenia Najświętszej Marii Panny, drewniana o konstrukcji zrębowej, zapewne z 1. poł. XVI w., remontowana w 1937 i 1968 r.; trójnawowa z wieżą frontową.

CERKIEW Św. Trójcy, cmentarna, drewniana o konstrukcji zrębowej, z przełomu XVII/XVIII w.

CERKIEW Zmartwychwstania Pańskiego, drewniana o konstrukcji zrębowej, zbudowana ok. 1716 r., dwukrotnie przenoszona (pochodzi z Lewek), oblicowana cegłą w latach 1912-14; z korpusem zwieńczonym cebulastym hełmem na ośmiobocznym tamburze i z wieżą frontową.

CERKIEW Św. Michała, drewniana o konstrukcji zrębowej, zbudowana w 1789 r.; na rzucie ośmioboku.

RATUSZ późnobarokowy, zbudowany w 1779 r., arch. Jan Sękowski, przebudowany w 1. poł. XIX w., w 1920 i 1942 r. Piętrowy z wieżyczką o ściętych narożach. Muzeum w Bielsku Podlaskim.

BOĆKI
ZESPÓŁ KLASZTORNY poreformacki, barokowy, zbudowany w latach 1730-39, z fundacji Franciszka Józefa Sapiehy:
KOŚCIÓŁ, remontowany w latach 1925-38 i 1949-53, na rzucie krzyża łacińskiego z kopułą na skrzyżowaniu naw, z rzędami skomunikowanych kaplic bocznych.
KLASZTOR rozebrany w 1912 r. z pozostawieniem jednego piętrowego skrzydła. Dzwonnica, zbudowana w latachn 1730-39.
CERKIEW, zbudowana w 1760 r., przebudowana w 1820 r., odbudowana w 1956 r.

BRAŃSK
KOŚCIÓŁ neorenesansowy, Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowany w latach 1861-63, odbudowany między 1944 a 1945 r., jednonawowy z wieżą frontową.

DOMANOWO
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zapewne z XVII w., rozbudowany i przekształcony w 1875 r.; trójnawowy z wieżyczką na kalenicy.

ORLA
CERKIEW Św. Michała Archanioła, drewniana o konstrukcji zrębowej, zbudowana w 1797 r., przebudowana w 1879 r.; trójnawowa, na rzucie wydłużonego ośmioboku.

PARCEWO
CERKIEW cmentarna, drewniana o konstrukcji zrębowej, z przełomu XVIII/XIX w., przekształcana w 1897 i 1921 r.; na rzucie ośmioboku, przekryta dachem namiotowym, z wieżą od wschodu.

PLOSKI [k. Bielska Podl.]
CERKIEW drewniana o konstrukcji zrębowej, z 1. poł. XIX w., rozbudowana od wsch. ok. 1940 r., wieżą frontową, górą ośmioboczną.

RUDKA
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w latach 1753-59, fundacji Kazimierza Ossolińskiego, remontowany w 1928 i ok. 1960 r.; jednonawowy z wieżą frontową.
PAŁAC pierwotnie barokowy, zbudowany w latach 1763-64, dla Aleksandra Ossolińskiego, rozbudowany w duchu neobaroku między 1913 a 1914, arch. Jan Heurich Mł., dla Janiny Potockiej, częściowo rozebrany w latach 1936-39, rekonstruowany między 1965 a 1970; piętrowy z wyższym pseudoryzalitem i alkierzami.
Nowy PAŁAC, zbudowany ok. 1930 r.. Oranżeria, z 2. poł. XVIII w. Oficyna, z 1. poł. XIX w. LAMUS drewniany o konstrukcji zrębowej, zapewne z 2. poł. XIX w.
PARK krajobrazowy, zbudowany w 1763 r., przekomponowany po 1913 r.

STRABLA
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany ok. 1616 r., odbudowany z nową fasadą po 1766 r.; jednonawowy.
PAŁAC barokowo-klasycystyczny, zbudowany w latach 1780-85, dla Macieja Starzeńskiego, przebudowany w latach 1837-40 i 1860-63 (wówczas część wnętrz przekształcona w duchu neogotyku); parterowy z piętrowym ryzalitem środkowym.
PARK krajobrazowy, zbudowany po 1777 r., przekomponowany po 1860 r. LAMUS drewniany o konstrukcji zrębowej, z 1792 r., remontowany w 1956 r.; piętrowy z podcieniami od frontu.

STRYKI
CERKIEW cementarna, drewniana o konstrukcji zrębowej, zapewne z końca XVIII w., przeniesiona na ob. miejsce w 1862 r.; jednonawowa z wieżą frontową.

SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO
CERKIEW drewniana o konstrukcji zrębowej, zbudowana w 1785 r., rozbudowana ok. 1878 r. Dzwonnica drewniana o konstrukcji zrębowej z 1785 r.

WÓLKA PIETKOWSKA
Kamienny DWÓR, styl dworkowy w duchu modernizmu, zbudowany w 1933 r.; parterowy, z portykiem kolumnowym, kryty czterospadowym dachem.


 
 
 

<< zabytki województwa podlaskiego