ZABYTKI   POWIATU   GRAJEWSKIEGOBĘĆKOWO
DWÓR późnobarokowy, z końca XVIII w., dla Jakuba Klimontowicza, przebudowany na przełomie XIX/XX w.; parterowy z wgłębnym portykiem arkadowym, kryty łamanym dachem.

GRAJEWO
KOŚCIÓŁ Trójcy Św., neogotycki z neoromańskim detalem, zbudowany w latach 1879-82, arch. Feliks Nowicki; bazylikowy z wieżą od frontu. KAPLICA Św. Anny, cmentarna, (d. grobowa Wilczewskich), klasycystyczna, zbudowany w 1839 r.

KRAMARZEWO
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1739 r., wielokrotnie remontowany; trójnawowy. Dzwonnica drewniana o konstrukcji słupowej, wzniesiona przed 1778 r. Przeniesione z Radziłowa w1982 r.

NIEĆKOWO
DWÓR Łuniewskich, klasycystyczny, drewniany o konstrukcji zrębowej otynkowany, z 1. ćw. XIX w., rozbudowany w 1912 r.; parterowy z kolumnowym portykiem od frontu.

NIEDŹWIADNA
KOŚCIÓŁ późnogotycki, ceglany, zapewne przed 1551 r., nadbudowany w 1708 r., wielokrotnie remontowany, m.in. w 1812 r. i w latach 1971-78; salowy kryty stropem, fasada ze szczytem schodkowym.

RAJGRÓD
KOŚCIÓŁ neogotycki zbudowany w latach 1906-12; bazylikowy z transeptem i dwuwieżową fasadą.

SZCZUCZYN
ZESPÓŁ KLASZTORNY popijarski, barokowy, zbudowany w latach 1697-1711, arch. Józef Piola, z fundacji Stanisława Antoniego Szczuki:
KOŚCIÓŁ Imienia Marii, zbudowany w latach 1701-11; bazylikowy. Dekoracja sztukatorska wnętrza z 1708 r., wyk. Francesco Maino.
KLASZTOR od południa, zbudowany w latach 1697-1700, złożony z trzech piętrowych skrzydeł zgrupowanych wokół wirydarza. Kolegium od północy, zbudowane po 1708 r.; symetryczne do frontowego skrzydła klasztoru
ZESPÓŁ DAWNEJ POCZTY, klasycystyczny, zbudowany ok. 1830 r., wg typowego projektu rządowego, złożony z: budynku poczty, stajni i wozowni.

WĄSOSZ
KOŚCIÓŁ Przemienienia Pańskiego, późnogotycki, ceglany, wzniesiony etapami w latach 1506-34, wielokrotnie odbudowywany, m.in. w 1900 r.; pseudobazylika z neogotyckimi sklepieniami i fasadą przekształconą po 1912 r.
KOŚCIÓŁ Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (d. karmelitów trzewiczkowych), ok. 1625 r. z wykorzystaniem murów kamienicy, wielokrotnie remontowany m.in. wzmocniony szkarpami, po pożarze w 1859 r.; salowy.


 
 
 

<< zabytki województwa podlaskiego