ZABYTKI   POWIATU   HAJNOWSKIEGOBIAŁOWIEŻA
KOŚCIÓŁ neobarokowy, zbudowany w latach 1927-35, arch. Borys Zinserling.
CERKIEW Św. Mikołaja Cudotwórcy, zbudowany w latach 1889-95; na rzucie krzyża greckiego, z kopułą w krzyżu i ośmioboczną dzwonnicą nad babińcem.
Zabudowania ZESPOŁU CESARSKIEJ REZYDENCJI MYŚLIWSKIEJ (PAŁAC nie istnieje): m.in. DWOREK cara Aleksandra II, drewniany, zbudowany w 1846 r., rozbudowany w latach 1889-95, koszary jegrów, stajnie.
PARK pałacowy, z końca XIX w., proj. Walerian Kronenberg.

CZYŻE
CERKIEW Śś. Kosmy i Damiana, cmentarna, drewniana o konstrukcji zrębowej, zbudowana w 1812 r., przeniesiona z Łoknicy, remontowana w 1889, 1937 i 1960 r.; jednonawowa z wieżą frontową.

DUBINY
KAPLICA w stylu bizantyjskim, zbudowana w 1898 r.; centralna, przekryta dachem namiotowym zwieńczonym cebulastym hełmem.

KOŹLIKI [na zach. od Narwi, nad rzeką Narew]
CERKIEW drewniana o konstrukcji zrębowej, zbudowana w 1793 r., przeniesiona z Klejnik i remontowana w 1864 r.; jednonawowa, z wyodrębnioną kruchtą i dzwonnicą.

ŁOSINKA
CERKIEW Św. Jerzego, cmentarna, zbudowana w 1779 r., rozbudowana w 1883 r.; jednonawowa.
CERKIEW Św. Jakuba Apostoła, drewniana konstrukcji wieńcowej, zbudowana w latach 1882-86; na rzucie krzyża łacińskiego z wieżą frontową.

NAREW
KOŚCIÓŁ barokowy, drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1728 lub 1755 r., z dwuwieżową fasadą, przebudowaną w latach 1853-82.
CERKIEW Matki Boskiej Kazańskiej, cmentarna, drewniana o konstrukcji zrębowej, zbudowana w 1726 r., przeniesiona na ob. miejsce w 1882 r.

NAREWKA
CERKIEW eklektyczna, po 1864 r.; jednoprzestrzenna, z kopułą i trójkondygnacjową wieżą frontową.

NOWE BEREZOWO
CERKIEW Św. Jana Teologa, drewniana o konstrukcji zrębowej, z ok. 1771 r., rozbudowana m.in. o wieżę ok. 1880 r.
CERKIEW Przemienienia Pańskiego, cmentarna, drewniana o konstrukcji zrębowej, zbudowana w 1840 r. przeniesiona z Czyżyków w 1925 r.
CERKIEW Wniebowstąpienia Pańskiego, zbudowana w latach 1873-76, arch. Łoziński.
BOŻNICA barokowo-klasycystyczna, z 2. poł. XVIII w., remontowana od 1986 r.; na rzucie prostokąta, przekryta dziewięciopolowym sklepieniem, z fasadą zwieńczoną szczytem ujętym w spływy.

SIEMIANÓWKA
CERKIEW, z 4. ćw. XVIII w.; na rzucie kwadratu z kolistymi aneksami w narożach, kryta dachem namiotowym.

STARY KORNIN [na pd.-zach. od Hajnówki]
CERKIEW Św. Anny, drewniana o konstrukcji zrębowej, zbudowana w 1773 r., przebudowana XIX w.; na rzucie kwadratu, z frontową wieżą.

TRZEŚCIANKA
CERKIEW Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, cmentarna, drewniana o konstrukcji zrębowej, z pocz. XIX w., przeniesiona z Białowieży w końcu XIX w.; salowa z wieżą frontową. CERKIEW Św. Michała drewniana konstrukcji zrębowej, zbudowana w latach 1864-67; o rozczłonkowanej bryle, z wieżą w fasadzie.

WERSTOK [na pd.-zach od Hajnówki]
CERKIEW drewniana o konstrukcji zrębowej, zbudowana w 1768 r., rozbudowana o kruchtę w 1909 r.; jednoprzestrzenna z wieżą frontową.


 
 
 

<< zabytki województwa podlaskiego