ZABYTKI   POWIATU   KOLNEŃSKIEGOGLINKI
DWÓR Przyjemskich, zbudowany po 1872 r., przebudowany w 1925 r., arch. Zygmunt Czaykowski; parterowy z portykiem kolumnowy i facjatką.

GRABOWO
KOŚCIÓŁ klasycystyczny, zbudowany w latach 1842-45, być może proj. Hipolit Kossuth, powiększony o nawy boczne w 1937 r., arch. Zygmunt Czaykowski; bazylikowy z wieżą od frontu.
DWÓR Wagów, zbudowany ok. 1852-65 r., przebudowany w 1964 r.; parterowy z piętrowymi skrzydłami bocznymi. Zabudowania gospodarcze z ok. 1860 r.
PARK krajobrazowy, z ok. 1850 r.

LACHOWO
KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany w latach 1874-78, arch. Adam Skowroński na podstawie zmodyfikowanego projektu Henryka Marconiego z 1847 r.; salowy.
DWÓR neoklasycystyczny, zbudowany ok. 1900 r., dla Ludwika Choynowskiego; parterowy z portykiem.

MAŁY PŁOCK
KOŚCIÓŁ neobarokowy zbudowany w 1881 r., odbudowany w 1926 r., arch.Stanisław Piotrowski; halowy z transeptem i dwuwieżową fasadą.
DWÓR późnoklasycystycznym zbudowany po 1835 r., dla Michała Żukowskiego; parterowy z wgłębnym portykiem.

PORYTE
KOŚCIÓŁ klasycystyczny, zbudowany w latach 1838-40, wzorowany na typowym projekcie Christiana Piotra Aignera; jednonawowy, z fasadą zwieńczoną szczytem schodkowym. Dzwonnica klasycystyczna z 1839 r.

ROMANY
KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany w latach 1858-63, arch. Kleofas Konopka; jednonawowy z dwuwieżową fasadą.
DWÓR Dobrzyckich, klasycystyczny, zbudowany w 1843 r.; parterowy z piętrowym ryzalitem frontowym.

STAWISKI
ZESPÓŁ KLASZTORNY pofranciszkański, późnobarokowy, zbudowany w latach 1788-91, dokończony ze zmianami między 1813 a 1818 r.
KOŚCIÓŁ pseudobazylikowy, z fasadą ujętą niskimi, narożnymi wieżami.
KLASZTOR od południa, piętrowy.
ZESPÓŁ DAWNEJ POCZTY, klasycystyczny, zbudowany w 1828 r., wg typowego projektu rządowego, złożony z: budynku poczty, stajni i wozowni.


 
 
 

<< zabytki województwa podlaskiego