ZABYTKI   ŁOMŻYKOŚCIÓŁ katedralny Św. Michała Archanioła, gotycki, z cegły, wzniesiony etapowo: przed 1504 do 1519 r. jako bazylikowy, przekształcony na pseudobazylikę w latach 1519-26, wielokrotnie przebudowywany, m.in. w 1691-92, arch.Józef Szymon Bellotti, 1752-53, restaurowany w 1883 r. przez Jana Hinza, 1932-34, arch. Stefan Cybichowski oraz 1953-56. Pseudobazylika, z trójkondygnacyjną wieżą od pn., kaplicą od pd., i fasadą zwieńczoną barokowymi szczytami.

ZESPÓŁ KLASZTORNY kapucynów, barokowy, wg projektu z 1770 r., arch. Tański:
KOŚCIÓŁ Matki Bolesnej, zbudowany w latach 1781-89; salowy z chórem zakonnym za prezbiterium i pięcioboczną kaplicą przy nawie od wschodu z ok. 1856-58 r.
KLASZTOR od zachodu, zbudowany w latach 1770-72; trójskrzydłowy z wirydarzem

Dawne KOLEGIUM Św. Fidelisa, neorenesansowe, zbudowane w latach 1924-25 przez Stefana Szyllera.

KAPLICA Św. Krzyża, cmentarna (d. grobowa Śmiarowskich), klasycystyczna, z 1838 r.; centralna na rzucie koła.

CERKIEW (ob. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny), w stylu ruskim, zbudowana w 1877 r.; trójnawowa z dwiema ośmiobocznymi wieżami.

RATUSZ klasycystyczny, zbudowany w latach 1822-23, arch. Aleksander Groffe, rozbudowany o oficyny w 1834 i 1839-41 r. przez Teodora Seyfrieda; piętrowy z wtopioną wieżyczką na osi.

BANK, ul. 22 Lipca 14, w stylu renesansu włoskiego, zbudowany w 1886 r., arch. Feliks Nowicki.

ZABUDOWA MIEJSKA: domy w różnych stylach, z 2. poł. XIX w. i pocz. XX w., najczęściej dwu- i trzypiętrowe, zachowane m.in. przy ul. 22. Lipca, 1. Maja, Buczka i Wojska Polskiego.


 
 
 

<< zabytki województwa podlaskiego