ZABYTKI   POWIATU   ŁOMŻYŃSKIEGODROZDOWO
KOŚCIÓŁ neoromański, zbudowany w latach 1869-78, arch. Witold Lanci; jednonawowy z wieżą w pd.-wsch. narożu korpusu.
KAPLICA grobowa Lutosławskich, neoromańska, zbudowana w 1870 r., arch. Witold Lanci.
DWÓR Lutosławskich, zbudowany w 1895 r., być może proj.Franciszek Lilpop; piętrowy o nieregularnej bryle z parterowymi ryzalitami od frontu. Muzeum Przyrody.

JEDWABNE
KOŚCIÓŁ neobarokowy, zbudowany w latach 1926-35, arch. Feliks Michałowski; bazylika transeptowa z dwuwieżową fasadą.
DWÓR Rembielińskich, o cechach klasycystycznych, zapewne z końca XVIII w., przebudowany w 2. ćw. XIX w. przez Henryka Marconiego; parterowy z kolumnowym gankiem od frontu.

PĄCZKOWIZNA [k. Łomży]
DWÓR Kapiców, neogotycki, zbudowany ok. 1860 r.; parterowy z gankiem od frontu.

WIZNA
KOŚCIÓŁ gotycki, z cegły, zbudowany ok. 1500-25, rekonstruowany od podstaw w latach 1951-58; pseudobazylika z fasadą zwieńczoną schodkowym szczytem. Dzwonnica barokowa, z ok. 1650 r.


 
 
 

<< zabytki województwa podlaskiego