ZABYTKI   POWIATU   MONIECKIEGOGIEŁCZYN
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1777 r., remontowany w 1876 r.; salowy.

GONIĄDZ
KOŚCIÓŁ neobarokowy zbudowany w latach 1922-24, arch. Oskar Sosnowski; bazylikowy z pseudotranseptem, ośmioboczną kaplicą i dwuwieżową fasadą.

JASIONÓWKA
KOŚCIÓŁ, z 2. poł. XVIII w. rozbudowany w 1875 r., przebudowany z dobudową wieży w latach 1909-11.

KALINÓWKA KOŚCIELNA
KOŚCIÓŁ późnobarokowy, drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1776 r.; pseudohalowy na rzucie krzyża łacińskiego.
LAMUS drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1783 r.; piętrowy z dwukondygnacyjnym słupowym podcieniem.

KNYSZYN
KOŚCIÓŁ późnogotycki, zbudowany w 1520 r., odbudowany w 1772 r., przekształcony z dobudową wieży ok. 1900 r.; jednonawowy z parą kaplic i wieloboczną wieżą frontową.

MOŃKI
KOŚCIÓŁ neorenesansowy, zbudowany w latach 1926-39, arch. Stefan Szyller, odbudowany między 1958 a 1960 r.; bazylika transeptowa z wieżą frontową.

OSOWIEC
TWIERDZA, zbudowana w latach 1882-91, zmodernizowana między 1912 a 1914 r.; złożona z czterech fortów.

STARE DOLISTOWO
KOŚCIÓŁ Św. Wawrzyńca, klasycystyczny, zbudowany w latach 1789-91, arch. J. G. Zschornig, z fundacji Izabeli Branickiej, przebudowany ok. 1850 r.

TRZCIANNE
KOŚCIÓŁ klasycystyczny, z ok. 1846 r., rozbudowany o parę kaplic transeptowych w latach 1848-49; pseudobazylika z wtopioną wieżą frontową.


 
 
 

<< zabytki województwa podlaskiego