ZABYTKI   POWIATU   SOKÓLSKIEGOBOHONIKI
MECZET tatarski, drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany ok. 1900 r., remontowany w latach 1982-85, na rzucie zbliżonym do kwadratu, z wieżyczką na szczycie czterospadowego dachu.

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
KOŚCIÓŁ neoromański, zbudowany w latach 1897-1902, arch. Wacław Chrościcki; na rzucie krzyża łacińskiego, z dwuwieżową fasadą.

GÓRKA [na pd. od Krynek]
DWÓR Korybut-Daszkiewiczów, drewniany o konstrukcji zrębowej, z 2. poł. XIX w.; parterowy z gankiem od frontu, kryty naczółkowym dachem.

JUROWLANY
CERKIEW Śś. Męczenników Borysa i Gleba, cmentarna, drewniana o konstrukcji zrębowej, 1865.
CERKIEW Św. Jerzego Męczennika, zbudowany w 1870 r.

KORYCIN
KOŚCIÓŁ neogotycki zbudowany w latach 1899-1905, odbudowany po 1918 i po 1945 r., remontowany w 1972 r.; halowy z transeptem i dwuwieżową fasadą.

KRUSZYNIANY
MECZET tatarski, drewniany o konstrukcji zrębowej, z końca XVIII w., remontowany w latach 1957, 1976, 1984-85; na rzucie prostokąta z dwudzielnym wnętrzem i dwuwieżową fasadą.

KRYNKI
KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany w latach 1907-13, arch. Tadeusz Markiewicz; pseudobazylika na rzucie krzyża łacińskiego, z monumentalną fasadą zwieńczoną trójkątnym szczytem ze sterczynami i dwiema wieżami.
BRAMA - dzwonnica barokowa, z ok. poł. XVIII w.
CERKIEW Św. Antoniego, cmentarna, drewniana o konstrukcji zrębowej, z ok. poł. XVIII w.
CERKIEW Narodzenia Matki Boskiej, zbudowany w latach 1864-68; trójnawowa z wieżą frontową.

KUŹNICA
KOŚCIÓŁ o cechach neorenesansu i neogotyku, zbudowany w 1863 r., odbudowany po 1945 r.; halowy z dwuwieżową fasadą.

ŁOSOŚNA MAŁA [na pd.-zach od Kuźnicy]
DWÓR drewniany o konstrukcji zrębowej otynkowany, zbudowany w 1722 r., przebudowany w 1878 i 1926 r., odbudowany w latach 1960-64; parterowy z kolumnowym gankiem od frontu.

NOWY DWÓR
KOŚCIÓŁ pierwotnie późnogotycki, zbudowany w 1547 r., przebudowany w 1615 r., rozbudowany w 1704 r., gruntownie w 1877 r.; halowy, na rzucie krzyża łacińskiego, z dwuwieżową fasadą.

PAWŁOWICZE [na pn.-zach. od Kuźnicy]
PAŁAC barokowy, zbudowany w 1610 r., dla Pawła Wołłowicza, rozbudowany w 4. ćw. XVIII w., remontowany w 1910 r., odbudowany w latach 1959-78; piętrowy z ryzalitem środkowym zwieńczonym trójkątnym naczółkiem.
Oficyna, z 4. ćw. XVIII w.

RÓŻANYSTOK
ZESPÓŁ KLASZTORNY podominikański, barokowy:
KOŚCIÓŁ Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, zbudowany w latach 1758-85, przebudowany po 1867 r. i między 1936 a1938 r.; bazylika transeptowa z dwuwieżową fasadą.
KLASZTOR, zbudowany w latach 1759-94. Ogrodzenie kościoła z kaplicami, z 2. poł. XVIII w. Zabudowania gospodarcze, z przełomu XIX/XX w., m.in. plebania i szkoła, z ok. 1921 r., arch. Oskar Sosnowski.

SIDERKA
CERKIEW (ob. KOŚCIÓŁ), klasycystyczna, zbudowana w 1825 r., przebudowana po 1918 r., odbudowana po 1945 r.; jednonawowa z wieżą frontową ujętą podcieniami.

SIDRA
KOŚCIÓŁ barokowo-klasycystyczny, wznoszony etapami w latach 1705-83, arch. Józef Piola z udziałem Józefa Fontany II, z fundacji Adama Szczuki; salowy z fasadą zwieńczoną schodkowym szczytem.
Dzwonnica klasycystyczna z ok. 1780 r.

SOKÓŁKA
KOŚCIÓŁ klasycystyczny, zbudowany w latach 1840-48, rozbudowany 1901-04; pięcionawowa hala, z dwuwieżową fasadą, o skrzydłach transeptu zamkniętych wielkimi kopułami krążynowymi.
CERKIEW, zbudowana w latach 1850-53, odbudowana w 1879 r.; pięciokopułowa, na rzucie kwadratu, z czterema półkolistymi absydami.

ZALESIE
KOŚCIÓŁ wczesnobarokowy, zbudowany w latach 1602-23; jednonawowy z pięciobocznie zamkniętymi skrzydłami transeptu oraz z wieżą frontową dobudowaną po 1858 r.


 
 
 

<< zabytki województwa podlaskiego