ZABYTKI   POWIATU   ZAMBROWSKIEGOPORYTE JABŁOŃ
DWÓR Woyczyńskich, neorenesansowy, zbudowany po 1860 r., oparty na wzorcowym projekcie siedziby ziemiańskiej Henryka Marconiego z 1860 r.; nieregularny, parterowy, częściowo piętrowy.

RUTKI-KOSSAKI
KOŚCIÓŁ pierwotnie w tradycji gotyckiej, zbudowany w latach 1568-98, wielokrotnie przekształcany m.in. w 1863 r. (dobudowa naw bocznych i nowa fasada); bazylikowy z klasycystyczną fasadą.

TABĘDZ
KOŚCIÓŁ barokowy, drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1776 r., przeniesiony z Puchał w 1937 r.; trójnawowy.

ZAMBRÓW
KOŚCIÓŁ w stylu arkadkowym, zbudowany w latach 1874-79, arch. Bolesław Muklanowicz; bazylika transeptowa z dwuwieżową fasadą.


 
 
 

<< zabytki województwa podlaskiego