ZABYTKI   POWIATU   BYTOWSKIEGOBARNOWIEC (Reinfeld)
PAŁAC Puttkamerów, klasycystyczny, zbudowany w 1863 r.; parterowy.
Park założony w XIX w., krajobrazowy, angielski.

BARNOWO (Barnow)
PAŁAC Puttkamerów, zbudowany w latach 1730-55 (gniazdo rodzinne żony Ottona von Bismarck). Złożony z barokowego, parterowego pałacu z 1786 r., i połączonego z nim w XIX w. piętrowego skrzydła północnego z kwadratową wieżą z biforium.

BOBIĘCINO (Papenzin)
DWÓR klasycystyczny, zbudowany ok. 1825 r., przebudowany na przełomie XIX/XX w.; parterowy z wystawką od frontu.

BORZYSZKOWY
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w latach 1721-24, remontowany w latach 1936-37; jednonawowy, z wtopioną wieżą frontową z barokowym hełmem.

BORZYTUCHOM (Borntuchen)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1804 r., z neogotyckim szczytem wschodnim.

BRZEŹNO SZLACHECKIE
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1716 r., arch. Michał Streng, rozbudowany od wschodu w 1902 r.; jednonawowy z wieżą frontową.

BYTÓW (Bütow)
KOŚCIÓŁ Św. Katarzyny (poewangelicki), neoromański, zbudowany w latach 1848-54, arch. Schindler; halowy, z wtopioną wieżą frontową.
WIEŻA (pozostałość dawnego kościoła Św. Katarzyny, rozebranego po 1945 r.), gotycko-barokowa, z 1. poł. XIV w., przebudowana w 1716 r.
KAPLICA Św. Jerzego (ob. metodystów), barokowa, zbudowana w latach 1675-85, restaurowana w 1843 r.; salowa z ośmioboczną sygnaturką na kalenicy.
ZAMEK krzyżacki-prokuratorski, gotycki, z cegły i kamienia (w partiach murów kurtynowych i wież), zbudowany ok. 1390-1404, być może przez Nicolausa Fellensteina, rozbudowany ok. 1570 i 1623 r., odbudowany do 1661 r., wielokrotnie przekształcany, restaurowany w latach 1930-37, arch. Bodo Ebhardt, i po 1957 r. Na rzucie czworoboku z zabudową wzdłuż kurtyn i z wieżami narożnymi, od początku przystosowany do użycia broni palnej. Muzeum Zachodniokaszubskie.

CETYŃ (Zettin)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1696 r., gruntownie przerobiony w 1754 r. i XIX w.; jednonawowy z wieżą frontową konstrukcji słupowej.

GAŁĄŹNIA MAŁA (Klein Gansen)
KAPLICA neoromańska, zbudowana w 1857 r.; salowa.
DWÓR zapewne zbudowany w 2. poł. XVIII w.; parterowy ujęty alkierzami rozbudowanymi w XIX w. Wokół dziedzińca zabudowania gospodarcze.

GOSTKOWO (Gustkow)
PAŁAC Puttkamerów, klasycystyczny, zbudowany w początkach XIX w, przebudowany ok. 1850 r. lub na początku XX w; piętrowy z ryzalitem środkowym wspartym na czterech filarach.

JASIEŃ (Jassen, Jassenersee)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1699 r., fundacji Nikolausa Lorenza von Wussow, rozbudowany w 1810 r.; pierwotnie salowy, obecnie z nawą boczną od południa i z drewnianą wieżą frontową.

KOŁCZYGŁOWY (Alt Koltziglow)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1823 r., przebudowany po 1945 r.; salowy.

KOŁCZYGŁÓWKI (Neu Kolziglow)
PAŁAC Waldemara Puttkamera, neoklasycystyczny, zbudowany w 1868 r.; piętrowy, z ryzalitem środkowym zwieńczonym trójkątnym naczółkiem.

KOZIN (Kosemühl)
DWÓR klasycystyczny, zapewne zbudowany w 1778 r.; parterowy z wystawką.

ŁUBNO (Lubben)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1620 r., gruntownie restaurowany w 1711 r., rozbudowany ok. 1840 r.; salowy.
DWÓR Puttkamerów, zbudowany w 1925 r.; parterowy, osiemnastoosiowy.

MIASTKO (Rummelsburg)
KOŚCIÓŁ zbudowany w 1730 r., wielokrotnie remontowany; salowy, z neobarokową wieżą frontową z 1905 r., przebudowaną w 1927 r.

MIKOROWO (Mickrow)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany po 1770 r.; salowy, z wieżą wtopioną w fasadę.

MIŁOCICE (Falkenhagen)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, z 1. poł. XVII w., przebudowany w 1771 r., wielokrotnie remontowany; jednonawowy z wieżą wtopioną w fasadę.

NIEZABYSZEWO (Damsdorf)
KOŚCIÓŁ o cechach neoromańskich, zbudowany w latach 1855-58, arch. Fiebelkorn z Bytowa, rozbudowany w 1933 r.; salowy z wieżą przy fasadzie od północy.

RADUSZ (Reddies)
PAŁAC późnoklasycystyczny, zbudowany w 1836 r., nadbudowany o piętro w 2. poł. XIX w., przebudowany w 1960 r.; piętrowy, z ryzalitem środkowym z wgłębnym portykiem, otoczony parkiem krajobrazowym.

SOMINY (Sommin)
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w latach 1755-57, arch. Westphal z Bytowa, restaurowany i rozbudowany o zakrystię w latach 1910-11. Salowy, z wieżą konstrukcji słupowej.

TRZCINNO (Rohr)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany ok. poł. XVII w., wielokrotnie przekształcany; salowy z wieżą frontową konstrukcji słupowej.
PAŁAC rodziny von Massow, neobarokowy, zbudowany w 1900 r.; piętrowy, z dachem mansardowym i lukarnami, ryzalit środkowy poprzedzony kolumnowym portykiem.

TRZEBIELINO (Treblin)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w latach 1688-91, fundacji Joachima Rüdgera von der Goltz, odnawiany w 1888 r.; salowy z wieżą frontową, z ok. poł. XVIII w. i kaplicą od północy z ok. 1953 r.
PAŁAC Puttkamerów, zbudowany w 2. poł. XVIII w., rozbudowany i przekształcony na przełomie XIX/XX w. restaurowany w 1951 r.; piętrowy, z wydatnym, czteroosiowym ryzalitem środkowym.

TURSKO (Turzig)
PAŁAC von Zitzewitzów, neobarokowy, z końca XIX w, piętrowy, o złożonej bryle, z wieżą i gankiem na parach kolumn w elewacji ogrodowej.
DWÓR konstrukcji szachulcowej, zapewne zbudowany w XVIII w., przebudowany i rozbudowany w XIX w.; parterowy, z nowszą częścią piętrową.

UGOSZCZ (Bernsdorf)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1822 r.; salowy, z wtopioną wieżą frontową.

WAŁDOWO (Waldow)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1716 r., wielokrotnie przekształcany; salowy, z wtopioną wieżą frontową oraz przedsionkiem i zakrystią z 1957 r.


 
 
 

<< zabytki województwa pomorskiego