ZABYTKI   POWIATU   CHOJNICKIEGOCHOJNICE
KOŚCIÓŁ Ścięcia Św. Jana, gotycki, ceglany, wznoszony od 2. ćw. XIV w. do ok. 1360 r., barokizowany w latach 1733 i 1751-61, regotyzowany w 1890 i 1924 r., odbudowany po 1945 r.; halowy z neogotyckim sklepieniem i wtopioną wieżą frontową, nadbudowaną na przełomie XV/XVI w.
ZESPÓŁ POJEZUICKI, barokowy:
KOŚCIÓŁ Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, zbudowany w latach 1733-44, arch. Jan Zelner; dwuprzęsłowa hala emporowa, z dwuwieżową fasadą. We wnętrzu polichromia barokowa, wykonane w 1742 r. przez Franciszeka Häflicha.
KOLEGIUM od północy, zbudowane w latach 1744-55, przebudowane na początku XIX w.; złożone z dwóch piętrowych skrzydeł. Aula od wschodu, neorenesansowa, z 1863 r.
Dawny ZESPÓŁ KLASZTORNY poaugustiański, barokowy, zbudowany w latach 1786-94:
KOŚCIÓŁ (obecnie żłobek), przebudowany w latach 1822-23 i 1957; pierwotnie zapewne jednonawowy, z wieżą frontową.
KLASZTOR od północy całkowicie przekształcony.
RATUSZ neogotycki, zbudowany w latach 1902-04; piętrowy, na rzucie litery L, z ryzalitem środkowym, zwieńczonym monumentalnym, trójkatnym szczytem ze sterczynami.
Dawne STAROSTWO, neobarokowe, zbudowany w latach 1891-92, arch. Ende i Bockman, rozbudowane w 1914 r.; piętrowe o złożonej bryle, na rzucie litery L.
ZABUDOWA MIEJSKA: domy murowane z końca XVIII i 1. poł. XIX w., późnobarokowe i klasycystyczne, zachowane m.in. przy Rynku i ul. 31 Stycznia; kamienice z 2. poł. XIX i początku XX w., w różnych stylach, zachowane m.in. przy pl. Jagiellońskim, ul. Kościuszki i Mickiewicza.
MURY MIEJSKIE, gotyckie, z kamienia łamanego i cegły, zbudowane ok. poł. XIV w., wielokrotnie remontowane, rozbierane od ok. 1838 r. Zachowane fragmenty, z dziewięcioma prostokątnymi basztami i bramą Człuchowską, sześciokondygnacjową. W basztach i bramie Muzeum Historyczno-Etnograficzne.

CIECHOCIN
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zapewne zbudowany w 2. poł. XVII w., przebudowany w 1877 r.; jednonawowy, z wtopioną wieżą frontową.

CZARTOŁOMIE
DWÓR Kreischów, klasycystyczny, z końca XVIII w., przebudowany pod koniec XIX w.; parterowy, z piętrowym ryzalitem środkowym zwieńczonym trójkątnym naczółkiem.

CZERSK
KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany w latach 1910-13, arch. Fryderyk Oskar Hossfeld; hala transeptowa z wieżą przy północnym ramieniu transeptu.

KONARZYNKI
DWÓR z ok. poł. XIX w., częściowo przebudowany na początku XX w.; parterowy.

KONARZYNY (Konarzin)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w latach 1731-44; jednonawowy z wieżą wtopioną w fasadę, wewnątrz strop odeskowany i bogato polichromowany.

LEŚNO
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w ok. 1650 r., wielokrotnie remontowany; z wnętrzem rozdzielonym dwoma rzędami słupów i ostrosłupową wieżą frontową, krytą gontem, z ośmioboczną izbicą.

ŁĄG
KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany w latach 1885-87, arch. Otto i Zeuner; jednonawowy z wieżą frontową.

MOSZCZENICA
KOŚCIÓŁ w tradycji gotyckiej, zapewne zbudowany w XVI w., odbudowany po 1803 r.; jednonawowy z niską, drewnianą dzwonnicą od frontu

ODRY
KOŚCIÓŁ zbudowany w latach 1931-33, arch. Stefan Cybichowski.
CMENTARZYSKO, zapewne powstało w I-II w. n.e. Dziesięć kręgów kamiennych wypełnionych brukiem i dwadzieścia kurhanów.

OGORZELINY
KOŚCIÓŁ pierwotnie gotycki, zbudowany ok. poł. XIV w., przebudowany w XVIII w. i 1893 r.; salowy, z wtopioną wieżą frontową, 1973.
DWÓR o cechach klasycystycznych, z 2. ćw. XIX w.; parterowy, z wystawką na osi i drewnianym gankiem

OSTROWITE
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, zbudowany ok. 1402 r., z prezbiterium rozbudowanym na przełomie XV/XVI w.; jednonawowy z potężną wieżą frontową nadbudowaną w latach 1652-53.

RYTEL
KOŚCIÓŁ neobarokowy, zbudowany w latach 1909-11, arch. Fritz Kunst; na rzucie krzyża łacińskiego, z wieżą frontową.

WIELKIE CHEŁMY
PAŁAC Sikorskich, neogotycki, zbudowany w 2. poł. XIX w.; piętrowy opięty sześciobocznymi szkarpami wieżyczkowymi

ZBENINY
DWÓR o cechach klasycystycznych, zbudowany w 1857 r., rozbudowany w 1926 r., dla Chrzanowskich; parterowy z piętrową częścią środkową poprzedzoną portykiem, kryty wysokim mansardowym dachem.

ŻABNO
DWÓR o cechach klasycystycznych, zbudowany w 1859 r., dla Gustava Raschke; parterowy z piętrowym ryzalitem środkowym o trzech oknach zamkniętych półkoliście.


 
 
 

<< zabytki województwa pomorskiego