ZABYTKI   POWIATU   GDAŃSKIEGOCEDRY WIELKIE (Groß Zünder)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany w poł. XIV w. z trójnawowym korpusem z XV w., z wieżą frontową, przebudowany w XVII w. na pseudobazylikę, odbudowany po 1945 r.

CZAPELSKO (Schaplitz)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany pod koniec XVIII w., restaurowany w 1847 r., remontowany w 1958 i 1970 r. Salowy.

GOŁĘBIEWKO (Klein Golmkau)
PAŁAC Steffensów, klasycystyczny, zbudowany w 2. poł. XIX w. Parterowy z użytkowym poddaszem, z piętrowym, trójkątnie zwieńczonym ryzalitem na osi i asymetryczną dobudówką od wschodu.

GRABINY ZAMECZEK (Herrengrebin)
Pozostałości ZAMKU krzyżackiego, pierwotnie gotyckiego, zbudowany w latach 1402-09, arch. Niclaus Ferrenstein, wielokrotnie niszczony i odbudowywany z niemal całkowitym zatarciem form, m.in. w XVII w. Czytelny zarys czworobocznego założenia z wewnętrznym dziedzińcem.

KIEZMARK (Käsemark)
KOŚCIÓŁ (poewangelicki), barokowy, konstrukcji szkieletowej, zbudowany w 1678 lub 1727 r., remontowany w latach 1939 i 1971-72; salowy z wieżą frontową wtopioną w korpus i ujętą w spływy wolutowe.

KŁODAWA (Kladau)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany po 1735 r.; jednonawowy z wieżą konstrukcji szachulcowej na kalenicy.

KOSZWAŁY (Gottswalde)
DOM podcieniowy o konstrukcji szachulcowej, nr 8, zbudowany w 1792 r., remontowany w 1959 r.

KOŹLINY (Güttland)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany ok. poł. XIV w., przekształcany na przełomie XV/XVI w., z dobudowaną nawą i wieżą frontową, nadbudowaną w konstrukcji szachulcowej, wzniesioną w latach 1684-86.

KRZYWE KOŁO (Kriewkohl)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany w XIV w., przebudowany w latach 1685-86, regotycyzowany w 1879 r. Jednonawowy, z drewnianą wieżą od zachodu na kalenicy.
DOM nr 6, podcieniowy, częściowo o konstrukcji szachulcowej, z początku XIX w.

LUBLEWO GDAŃSKIE (Löblau)
KOŚCIÓŁ pierwotnie gotycki, ceglany, zbudowany w 2. poł. XIV w., z barokową nawą wzniesioną w latach 1657-58 i kaplicą z 1680 r., odbudowany po pożarze w 1684 r.; salowy.

ŁĘGOWO (Langenau)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w 1748 r., fundacji Iwona Rowedera, z wykorzystaniem murów kościoła gotyckiego, jednonawowy z transeptem i wtopioną wieżą frontową, przebudowaną w 1862 r.

MIERZESZYN (Meisterwalde)
KOŚCIÓŁ gotycko-barokowy, kamienno-ceglany, zbudowany w 2. poł. XV w., przebudowany w XVIII w., restaurowany w 1972 i 1978 r.; jednonawowy z wieżą frontową z początku XX w.

MIŁOCIN (Herzberg)
DOMY podcieniowe, konstrukcji szachulcowej:
nr 15, zbudowany w 1731 r., remontowany w latach 1928 i 1981-82;
nr 17, zbudowany w 1744 r., arch. Georg Pöck.

NADOLE (Nadolle)
PARK etnograficzny, oddział Muzeum Ziemi Puckiej, zagrody kaszubskie ze wsi Kartoszyno.

OSICE (Wossitz)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany na przełomie XIV/XV w., przebudowany ok. 1500 r., rozbudowany w 1767 r.; jednonawowy z barokową wieżą konstrukcji szkieletowej.
DOMY podcieniowe drewniane, częściowo o konstrukcji szachulcowej:
nr 21, z początku XIX w.;
nr 20 z 1844 r.

PRĘGOWO (Prangenau)
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, zbudowany w 1. poł. XIV w., odbudowany do 1768 r.; salowy z nadbudowaną w drewnie wieżą z ok. poł. XVIII w.

PRUSZCZ GDAŃSKI (Praust)
KOŚCIÓŁ Podwyższenia Krzyża Św., gotycki, z cegły, zbudowany ok. poł. XIV w., przebudowany po 1466 r., wielokrotnie remontowany, m.in. w latach 1578, 1742, 1831 i 1947-8. Bazylikowy z krótkim korpusem i wieżą frontową.
DOMY z końca XIX w. i początku XX, w różnych stylach, głównie wzdłuż ulic: Chopina, Grunwaldzkiej i Krótkiej. Ciekawy przykład prowincjonalnej architektury pomorskiej tego czasu.

RÓŻYNY (Rosenberg)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany ok. poł. XVIII w., salowy z wtopioną wieżą frontową o konstrukcji szachulcowej.
DOM nr 32, podcieniowy, konstrukcji szachulcowej z 1784 r., restaurowany po 1970 r.

RUSOCIN (Russoschin)
DWÓR barokowo-klasycystyczny, zbudowany ok. 1800 r. dla rodziny Thiedemann; parterowy piętrowym ryzalitem i z oficynami bocznymi nadbudowanymi w XX w.

STEBLEWO (Stüblau)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, wznoszony etapowo w 2. poł. XIV w. Po pożarze w 1945 r. pozostał w ruinie. Salowy z masywną wieżą frontową i kruchtą od południa z 1881 r.
DOMY nr 23 i nr 29, podcieniowe, częściowo szachulcowe, zbudowane w 2. poł. XVIII w., remontowane w XIX i XX w.

SUCHY DĄB (Osterwick-Zugdam)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany w 2. poł. XIV w., remontowany w latach 1673-89, odbudowany po 1975 r.. Jednonawowy.

TRĄBKI WIELKIE (Groß Trampken)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany po 1628 r., z wykorzystaniem reliktów budowli gotyckiej, przebudowany ok. 1730 r.; jednonawowy z drewnianą wieżą frontową.

TRUTNOWY (Truntenau)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, wzniesiony etapowo w XIV w., przebudowywany, m.in. w XVII w., wielokrotnie naprawiany. Jednonawowy z dolną kondygnacją wieży od frontu.
PLEBANIA barokowa zbudowana w 1728 r.
DOM nr 3, podcieniowy, częściowo o konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1720 r., arch. Georg Basener, remontowany w latach 1933-34 i 1956.

WRÓBLEWO (Sperlingsdorf)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zapewne zbudowany w 2. poł. XVI w. rozbudowany m.in. o wieżę po 1639 r., remontowany w 1932 r. Salowy z wieżą na kalenicy.


 
 
 

<< zabytki województwa pomorskiego