ZABYTKI   GDYNIKOŚCIÓŁ Najświętszej Marii Panny, nawiązujący do form polskiego renesansu i baroku, zbudowany w latach 1922-24, zaprojektowany przez arch. Romana Wojtkiewicza i Mariana Baranowskiego.

KOŚCIÓŁ garnizonowy, ul. Żeglarzy 9, klasycystyczno-modernistyczny, zbudowany w latach 1935-39, zaprojektowany przez arch. Mariana Lalewicza.

Dawny ZESPÓŁ DOWÓDZTWA Floty i Koszar Marynarki Wojennej na Oksywiu, neoklasycystyczny, zbudowany w latach 1924-30, zaprojektowany przez arch. Mariana Lalewicza.

Dawny BANK Polski, ul. 10 Lutego 20/22, o formach klasycystycznych, zbudowany w latach 1927-29, zaprojektowany przez arch. Stanisława Filasiewicza.

Dawny URZĄD POCZTOWY-TELEGRAFICZNY, ul. 10 Lutego 10, późnomodernistyczny, zbudowany w latach 1928-29, zaprojektowany przez arch. Juliana Putermana-Sadłowskiego, rozbudowany ok. 1930 r.

WYŻSZA SZKOŁA MORSKA, ul. Morska 83, modernistyczna, zbudowany w latach 1928-30, zaprojektowany przez arch. Wacława Tomaszewskiego.

DWORZEC MORSKI, ul. Polska 1, zbudowany w latach 1932-33 przez spółkę Dyckerhoff i Widmann.

GMACH WYDZIAŁU NAWIGACJI Wyższej Szkoły Morskiej, Al. Zjednoczenia 3, zbudowany w 1938 r., zaprojektowany przez arch. Bohdana Damięckiego i Tadeusza Sieczkowskiego.

Dawna STACJA MORSKA, Al. Zjednoczenia 1, zbudowany w latach 1938-39 (dokończone po 1945 r.), zaprojektowany przez arch. Leonarda Tomaszewskiego i Juliusza Żakowskiego. Muzeum Oceanograficzne i Akwarium

PAŁAC Krokowskich w Kacku Małym, ul. Folwarczna, neogotycki, zbudowany w latach 1850-59, z wykorzystaniem murów barokowej budowli z XVII w., rozbudowanej o skrzydła boczne w 1741 r.


 
 
 

<< zabytki województwa pomorskiego