ZABYTKI   POWIATU   KARTUSKIEGOGORĘCZYNO
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w latach 1631-39, powiększony ok. 1905 r.; jednonawowy z transeptem i wieżą frontową.

KARTUZY
KARTUZJA: KOŚCIÓŁ gotycko-barokowy z kamieni polnych i cegły, zbudowany w latach 1386-1403, dobudowa kaplicy od południa w 1. ćw. XV w., zadaszony w latach 1731-33, arch. kilkakrotnie odnawiany; salowy z częściowo wtopioną wieżą frontową, z barokowym dwukrotnie łamanym dachem w formie wieka trumny. We wnętrzu zespół kurdybanów flandryjskich z XVII w.
KLASZTOR wznoszony etapami od 1386 r. do początku XVII w., zachowany fragmentarycznie, m.in. południowy odcinek krużganka i refektarz z 1. ćw. XV w. Erem z ok. 1400 r. i początku XVI w.; na północ od kościoła zabudowania gospodarcze, wznoszone w XV-XVIII w., z młynem i spichlerzem; całość otoczona murem z XV w.
KAPLICA Św. Brunona, barokowa, zbudowana w XVIII w.

KIEŁPINO
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w latach 1646-47, przebudowany w XVIII w. i w 1929 r. Jednonawowy z transeptem i wieżą frontową.

LEŹNO
PAŁAC neorenesansowy, zbudowany w 1884 r., z wykorzystaniem murów pałacu z XVIII w.; piętrowy z ryzalitem środkowym zwieńczonym trójkątnie i wysokim dachem.

MIRACHOWO
DWÓR z oficyną, konstrukcji szachulcowej, częściowo otynkowany, zbudowany na przełomie XVIII/XIX w.; parterowy z gankiem od frontu.
KAPLICA grobowa Wardynów, barokowa, zbudowany w 1740 r.

PRZYJAŹŃ
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, zapewne zbudowany w XIV w., odbudowany w 1667 r. Jednonawowy z wieżą frontową o konstrukcji szachulcowej, górą drewnianą.

RYBAKI (Fischbude)
PAŁAC eklektyczny, zbudowany pod koniec XIX w, rozbudowany w 1924 r.; parterowy o rozczłonkowanej bryle na rzucie litery L, z wieżą między dwoma skrzydłami.

ŻUKOWO
KOŚCIÓŁ Św. Jana, barokowy, zbudowany po 1604 r. z wykorzystaniem reliktów budowli z XV w., z wieżą frontową konstrukcji szachulcowej.
Dawne OPACTWO NORBERTANEK, gotyckie, z cegły: KOŚCIÓŁ Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wzniesiony etapowo od 1. poł. XIII w. do poł. XIV w., nadbudowany na przełomie XV/XVI w., zasklepiony ok. 1607 r.; salowy ze smukłą ośmioboczną, częściowo wtopioną wieżą frontową z hełmem z 2. ćw. XVII w. We wnętrzu późnogotycki ołtarz antwerpski z początku XVI w.
KLASZTOR zbudowany ok. poł. XIII w., przebudowany po 1604 r., częściowo rozebrane po 1863 r.; zachowany budynek bramny z salą gotycką, spichrz oraz fragmenty murów. W zespole poklasztornym muzeum parafialne.


 
 
 

<< zabytki województwa pomorskiego