ZABYTKI   POWIATU   KOŚCIERSKIEGOBĘDOMIN
DWÓR Wybickich, zbudowany w 2. poł. XVII, odbudowany w latach 1772-73, po pożarze odbudowany i rozbudowany o nowe skrzydło w 1912 r., remontowany w 1978 r. Muzeum Hymnu Narodowego.

CHWARZNO
DWÓR, zbudowany w 2. poł. XVIII w., przebudowany w 2. poł. XIX w.; parterowy z piętrowym ryzalitem.

CZERNIKI
PAŁACYK myśliwski Neumanów, eklektyczny, zbudowany w 1900 r.; parterowy, częściowo piętrowy, z ośmioboczną wieżą od pn.-wsch.

GARCZYN
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany ok. 1540 r., rozbudowany i barokizowany w XVIII w., odbudowany po 1945 r. Salowy z wieżą od wschodu.

LIPUSZ,
KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany w latach 1866-67, arch. B. Kleefeldt; halowy z wieżą frontową i trzema apsydami od wschodu.

NOWE POLASZKI
KOŚCIÓŁ konstrukcji szkieletowej, zbudowany w 1842 r.; trójnawowy z transeptem i wieżą frontową.

SKRZYDŁÓWKO (Nieder Schriedlau)
DWÓR, zbudowany pod koniec XIX w.; parterowy z żeliwną werandą od ogrodu.

SOBĄCZ
DWÓR, zbudowany w 2. poł. XIX w.; piętrowy z gankami od frontu i ogrodu.

STARE POLASZKI
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w 1750 r., fundacji Stanisława Skórzewskiego. Salowy z wtopioną wieżą frontową.
DWÓR Skórzewskich, barokowy, częściowo o konstrukcji szkieletowej, zbudowany w 1748 r., rozbudowany w 1988 r.; parterowy kryty łamanym dachem.

STARY BUKOWIEC
DWÓR, zbudowany na początku XIX w., remontowany w latach 1982-88; parterowy kryty naczółkowym dachem.

WDZYDZE KISZEWSKIE
Kaszubski Park Etnograficzny, przykłady budownictwa kaszubskiego, powstał w XVIII-XIX w.: chałupy, zagrody idworki szlacheckie, wiatraki, kościół ze Swornegaci, szkoła wiejska i kapliczki przygrożne.

WIELE
KOŚCIÓŁ neobarokowy, zbudowany w latach 1904-05, arch. Roger Sławski; bazylikowy z wtopioną wieżą frontową.
KALWARIA Wielewska, zbudowana w latach 1915-24, arch. Teodor Mayer z Monachium; 23 modernistyczne kaplice.

WILCZE BŁOTA
DWÓR, zbudowany pod koniec XIX w.; parterowy.

ZAMEK KISZEWSKI
ZAMEK krzyżacki, gotycki, z cegły, zbudowany w 1. poł. XIV w., rozbudowany w latach 1400-09, reperowany po 1466 r., w początku XVII w. i 1664 r. Zachowany zewnętrzny obwód murów przedzamcza z basztami narożnymi i wieżą bramną.
W ciągu murów klasycystyczny wzniesiono DWÓR, zbudowany ok. 1830 r.; parterowy z piętrowym ryzalitem.


 
 
 

<< zabytki województwa pomorskiego