ZABYTKI   POWIATU   KWIDZYŃSKIEGOCZARNE DOLNE (Niederzehren)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany ok. 1320 r.; salowy z drewnianą wieżą frontową XIX w.

GARDEJA (Garnsee)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany ok. 1729-31, odbudowany po 1970 r.; salowy z gotycką wieżą zachodnią XIV w.

GÓRKI k. Kwidzynia (Walershof)
DWÓR rodziny Walterschaf, klasycystyczny, z końca XVIII w.; parterowy z mieszkalnym poddaszem, z szachulcową wieżą z zegarem słonecznym w północno-zachodnim narożniku.

KLECEWO
PAŁAC von Rosenbergów, neomanierystyczny, zbudowany ok. 1870 r.; piętrowy z mieszkalnym poddaszem, o złożonej asymentrycznej bryle, z wieżą od południowego-zachodu.

KWIDZYŃ (Marienwerder)
ZESPÓŁ KATEDRY i ZAMKU kapituły pomezańskiej, gotycki, z cegły:
KOŚCIÓŁ katedralny Panny Marii i Św. Jana Ewangelisty, wzniesiony etapowo: prezbiterium ok. 1320-30, korpus z wieżą między 1344 a 3. ćw. XIV w.; nadbudowa wieży w XV w., restauracja neogotycka według wskazówek Friedricha Augusta Stülera w latach 1862-64. Pseudobazylika sklepiona gwiaździście, z dwukondygnacjowym prezbiterium, wieżą od południowego-zachodu, barokową kaplicą grobową von Groebenów, przy korpusie od północy, 1705 oraz kruchtą pd. z wapienia gotlandzkiego, ok. 1264-84, będącą pozostałością poprzedniego kościoła. We wnętrzu polichromie gotyckie z przełomu XIV/XV w.
ZAMEK od zachodu sprzężony z kościołem, zbudowany ok. 1322-47, przebudowany z rozebraniem krużganku zachodniego w 1772 r. oraz skrzydła południowego i wschodniego w 1798 r., gruntownie 1822-36, regotycyzowany w latach 1854-62 i 1874, proj. G. Reichert. Na rzucie kwadratu z czteropiętrowymi skrzydłami zgrupowanymi wokół dziedzińca otoczonego piętrowymi krużgankami, z trzema narożnymi wieżami i potężnym danskerem od zachodu, dostępnym długim gankiem wspartym na arkadach. Muzeum w Kwidzynie.
KOŚCIÓŁ Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, neogotycki, zbudowany w latach 1846-58, proj. Hennig i Müller; bazylika z dwiema wieżami frontowymi z 1886 r.
Tzw. PAŁAC Regencji, zbudowany w latach 1758-63, rozbudowany na przełomie XVIII/XIX w., odbudowany po 1945 r.; piętrowy, na rzucie czworoboku, wewnętrznym dziedzińcem.
DWOREK, pl. Zwycięstwa 4, neogotycki, zbudowany pod koniec XIX w.; parterowy, z piętrowym ryzalitem, z płaskorzeźbą Św. Jerzego zabijającego smoka.

LICZE (Littschen)
DWÓR wczesnobarokowy, zbudowany w 1664 r., dla Johanna von Kospot, przebudowany na przełomie XIX/XX w.; parterowy z wystawkami w każdej z elewacji.

NOWA WIOSKA (Neudörfchen)
PAŁAC Grobbenów, zbudowany w latach 1828-29, przekształcony na przełomie XIX/XX w.; piętrowy, z półkolistym ryzalitem sali balowej od południa i piętrowym budynkiem biblioteki, z wieżą od wschodu.
ZESPÓŁ FOLWARCZNY, neogotycki, zbudowany w 2. poł. XIX w.

OBRZYNOWO (Riesenkirch)
KOŚCIÓŁ gotycki, zapewne z XIV w. odbudowany w 2. poł. XVI w., przebudowany w 1737 r.; jednonawowy z wieżą frontową.

PODZAMCZE (Unterburg)
DWÓR renesansowo-barokowy, zbudowany w 1. poł. XVI w., przekształcany pod koniec XVIII i na przełomie XIX/XX w., remontowany w 1960 r.; piętrowy, z facjatami, i ośmiobocznymi parterowymi alkierzami od wschodu na przełomie XVI/XVII w.

PRABUTY (Riesenburg)
KOŚCIÓŁ Św. Wojciecha, gotycki, ceglany, zbudowany w 1. ćw. XIV w., przekształcony po 1688 r., odbudowany w latach 1981-87; salowy z wieżą przy prezbiterium od północy.
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany pod koniec XIV w., przebudowany w 1723 i 1871 r.; salowy z ośmioboczną wieżyczką frontową.
MURY MIEJSKIE gotyckie, z cegły, zbudowane w 1. poł. XIV w., wzmacniane na pocz. XVI w.; zachowane fragmentarycznie m.in. Brama Kwidzyńska z ok. 1330 r., przebudowana na wieżę ciśnień w 1908 r.

RAKOWIEC (Groß Krebs)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany w 1. poł. XIV w., remontowany w latach 1722-25; salowy z wieżą od wsch.

TRUMIEJE (Groß Tromnau)
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, zbudowany w pocz. XIV w.; jednonawowy z wieżą frontową z 1892 r.

TRUMIEJKI ( Klein Tromnau)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany ok. 1784 r., proj. Haselbacher; salowy z wieżą frontową.

TYCHNOWY (Tiefenau)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany w poł. XIV w.; salowy z wieżą frontową, przesklepiony w końcu XVI w.


 
 
 

<< zabytki województwa pomorskiego