ZABYTKI   POWIATU   LĘBORSKIEGOBUKOWINA (Buckowin)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany w latach 1715-31. Salowy z drewnianą wieżą frontową.

CHARBROWO (Charbrow, Degendorf)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany przed 1669 r., być może z wykorzystaniem murów budowli z XV w.; jednonawowy z częściowo wtopioną wieżą frontową.
PAŁAC rodziny von Somnitz, renesansowo-barokowy, zbudowany przed 1669 r., rozbudowywany w latach 1784, 1818, 1906-07; piętrowy, o złożonej bryle, z wieżą od zachodu i barokowym szczytem.
W PARKU krajobrazowym klasycystyczna świątynia.

JANOWICE (Groß Jannewitz)
PAŁAC rodziny von Natzmer, barokowy, zbudowany przed 1739 r., nadbudowany w poł. XIX w.; piętrowy, z parą skrzydeł bocznych i środkowym ryzalitem.

LEŚNICE (Lischnitz)
DWÓR rodziny von Weiherr, zbudowany w XVIII w., przebudowany zapewne w XIX w.; piętrowy z ryzalitem frontowym i parterowym oficynami bocznymi.

LĘBORK (Lauenburg)
KOŚCIÓŁ Św. Jakuba Apostoła, gotycki, z cegły, zbudowany w 1. poł. XV w., kilkukrotnie rujnowany i odbudowywany, m.in. po 1658, po 1682 i ok. 1818-22, regotycyzowany z założeniem nowych sklepień, przelicowaniem elewacji i nadbudową wieży w latach 1904-10. Halowy z wieżą frontową.
KOŚCIÓŁ Zbawiciela, neogotycki, zbudowany ok. 1870 r. Halowy z wieżą frontową.
RATUSZ, neogotycki, zbudowany w 1900 r., arch. Miesling; piętrowy z narożną wieżą.
Budynek POCZTY, neogotycki, zbudowany w 1905 r.
Żeńska SZKOŁA Średnia, Al. Zwycięstwa, ekspresjonistyczna, zbudowana w latach 1926-29, arch. Mohr i Weindner z Berlina. Złożona z trzypiętrowego korpusu poprzedzonego od frontu podcieniem i dwupiętrowych skrzydeł bocznych.
ZAMEK krzyżacki, gotycki, z cegły, zbudowany ok. poł. XIV w., wielokrotnie przebudowywany, m.in. w 1575 r. Z zespołu zamkowego założonego wokół czworobocznego dziedzińca otoczonego murem z narożnymi wieżami zachowane: korpus zamkowy, gruntownie przebudowany na potrzeby sądu w latach 1934-35, dwupiętrowy; tzw. DOM MŁYNARZA; spichlerz, przebudowany zapewne w XVI w., piętrowy, górą konstrukcji szachulcowej.
ZABUDOWA MIEJSKA. Domy wokół rynku zniszczone w 1945 r. Kamieniczki o formach historyzujących głównie neogotyckie i neomanierystyczne, wznoszone od 2. poł. XIX w. do początku XX w., m.in. ul. Staromiejska, Reja, pl. Pokoju.
MURY OBRONNE, gotyckie, ceglane wzniesione w latach 1341-63, założone na rzucie prostokąta, zachowane fragmentarycznie, m.in. Baszta Bluszczowa, restaurowana w 1907 r., ośmioboczna; Baszta narożna (pn.-zach.) czworoboczna, zachowane jej dwie dolne kondygnacje.

ŁEBA (Leba)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w 1683 r., przebudowany w XIX w.; salowy z wieżą o konstrukcji szachulcowej w 1765 r.

MAŁOSZYCE (Mallschütz)
DWÓR zbudowany w 1. poł. XIX w.; parterowy z wystawką i parterowymi oficynami. W parku neogotyckie mauzoleum z 1857 r.

NIEBĘDZINO (Niebensin, Wobensin)
PAŁAC zbudowany ok. 1800 r., rozbudowany o skrzydła boczne i neogotycką wieżę w 2. poł. XIX w.

NOWA WIEŚ LĘBORSKA (Neuendorf)
KOŚCIÓŁ neoromański, zbudowany w 1847 r.; jednonawowy z wieżą frontową i absydą.

NOWĘCIN (Neuhof)
PAŁAC Wejherów, neogotycki, zbudowany w 1909 r.; o złożonej asymetrycznej bryle ze znacznymi fragmentami wcześniejszych budowli: skrzydło wschodnie z 1567 r.;
KAPLICA JEROZOLIMSKA, zbudowana w 1. poł. XVI w.; z pięciopiętrową wieżą zwieńczona krenelażem.

ROSZCZYCE (Roschütz)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w 1659 r.; z wieżą od zachodu, górą ośmioboczną.

ZDRZEWNO (Zimdarsen)
PAŁAC Zimdarsów, klasycystyczny, zbudowany w 1867 r., rozbudowany w 1922 r.; z wysuniętym ryzalitem środkowym zwieńczonym naczółkiem.


 
 
 

<< zabytki województwa pomorskiego