ZABYTKI   POWIATU   NOWODWORSKIEGOGNIAZDOWO (Schönhorst)
DOM podcieniowy, częściowo konstrukcji szachulcowej, z początku XIX w.

IZBISKA (Freienhuben)
DOM nr 13, podcieniowy, częściowo konstrukcji szachulcowej, z 1778 r.

JEZIERNIK (Schönsee)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany w 1. poł. XV w., remontowany w 1837 r.; salowy z drewnianą wieżą frontową.
DOMY podcieniowe częściowo konstrukcji szachulcowej:
nr 32, z końca XVIII w.;
nr 18, z 1855 r.

KMIECIN (Fürstenau)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany w poł. XIV w. Salowy z drewnianą wieżą i podcieniami z ok. 1679 r.

LUBIESZEWO (Ladekopp)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany ok. 1400 r., dobudowa wieży trwała do 1573 r., remontowany w 1892 r. Jednonawowy z wieżą frontową dołem obmurowaną, górą drewnianą, zwieńczoną izbicą.
DOM nr 37, podcieniowy, częściowo konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1747 r., z zabudowaniami folwarcznymi.

MARYNOWY (Marienau)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany w 1. poł. XIV w., z nawą i wieżą ukończonymi w 1516 r. Wieża nadbudowana w drewnie w latach 1872-73.
DOMY podcieniowe, drewniane o konstrukcji zrębowej z podcieniami konstrukcji szachulcowej:
nr 23, z 1773 r., arch. Conrath Froes, rozbudowany o podcień w 1939 r.;
nr 55, z 1803 r., arch. Peter Loewen;
nr 46, z 1804 r., arch. Herrman Hekker; bez numeru, z 1754 r.

MIKOSZEWO (Nickelswalde)
DOMY podcieniowe, drewniane o konstrukcji zrębowej:
nr 55, z ok. 1800 r., parterowy, z ryzalitem wspartym na sześciu kolumnach;
nr 68, z XIX w.

MIROWO (Mirau)
DWÓR neoklasycystyczny, zbudowany w 2. poł. XIX w., rozbudowy na początku XX w.; piętrowy z dwoma ryzalitami bocznymi od frontu.

MYSZEWKO (Klein Mausdorf)
DOM nr 1, podcieniowy, konstrukcji szachulcowej, z 1739 r.

NIEDŹWIEDZICA (Bärwalde)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany w latach 1342-60, remontowany w 1823 r.. Salowy.
Dawna KAPLICA mennonitów (ob. magazyn), częściowo drewniana, z początku XIX w.

NOWA CERKIEW k. Nowego Stawu (Neukirch)
DOMY podcieniowe: nr 11, z 1846 r.; nr 17, z 1839 r.

NOWA KOŚCIELNICA (Neumünsterberg)
DOMY podcieniowe, drewniane z podcieniem konstrukcji szachulcowej: nr 15, z 1748 r.; nr 23, z poł XVIII w.; nr 7, z 1840 r.

ORŁOWO (Orloff)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zapewne zbudowany w XIV w., przekształcany w XVIII w.; salowy z drewnianą wieżą frontową.
DOMY podcieniowe, drewniane częściowo o konstrukcji szachulcowej, m.in.: nr 27, z 1798 r., budowniczy Gerhard Hilbrand; nr 31, z 1802 r., arch. Peter Loewen; nr 9, z 1847 r.

PALCZEWO (Palschau)
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1712 r.; salowy z wieżyczką na sygnaturkę z 1786 r.

STEGNA (Steegen)
KOŚCIÓŁ z prezbiterium ceglanym i nawą konstrukcji szachulcowej, zbudowany w latach 1681-83, restaurowany w latach 1934-35; salowy, z wieżą frontową.

SZTUM (Stuhm)
KOŚCIÓŁ Św. Anny, neogotycki, zbudowany w 1901 r., arch. Fritz Reinboth; jednonawowy z transeptem, z wieżą frontową.
KOŚCIÓŁ poewangelicki, klasycystyczny, zbudowany w latach 1816-18; salowy z wieżą frontową.
ZAMEK krzyżacki, gotycki, ceglany, zbudowany w latach 1326-36, rozbudowany w 1414 r., rozebrany częściowo po 1772 r. Na rzucie nieregularnego pięcioboku, z zachowaną bramą i skrzydłami, przebudowanymi w XIX w.

TUJA (Tiege)
KOŚCIÓŁ gotycki, zbudowany w 2. poł. XIV w. z ośmioboczną wieżą, nadbudowaną w drewnie w 1802 r., sklepienie prezbiterium w 1894 r., sklepienie korpusu i podział na trzy nawy w 1901 r.

ŻUŁAWKI (Fürstenwerder)
DOMY podcieniowe częściowo o konstrukcji szkieletowej: nr 68, sprzed 1721 r., z podcieniem z 1803 r., arch. Piotr Loeven; nr 11, z 1825 r.; nr 45, z 1848 r.; nr 37, z ok. poł XIX w.; nr 59, z 1859 r.


 
 
 

<< zabytki województwa pomorskiego