ZABYTKI   POWIATU   SŁUPSKIEGOBARCINO (Bartin)
KOŚCIÓŁ późnogotycki, ceglano-kamienny, zbudowany w 2. poł. XVI w., rozbudowany w latach 1864-65; jednonawowy z wieżą frontową i kaplicą od południa.
PAŁAC barokowy, zbudowany przed 1740 r., dla Joachima Ewalda von Massow, przebudowany w XIX i XX w.; piętrowy z ryzalitem na osi, kryty dachem mansardowym, otoczony parkiem krajobrazowym.

BIESOWICE (Bessewitz)
PAŁAC von Zitzewitzów, zbudowany w 1. poł. XIX w., przebudowany w duchu neogotyku w latach 1922-23; piętrowy z parterowym skrzydłem.
W parku pomnik-mauzoleum w formie glorietty ku czci ofiar I wojny świat.

BOBROWNIKI (Bewersdorf)
PAŁAC rodziny von Mitzlaff, neoklasycystyczny, zbudowany w latach 1864-65; piętrowy z ryzalitami bocznymi i sześcioboczną wieżą.

BORZĘCINO k. Słupska (Bornzin)
DWÓR von Baerów, zbudowany w 1832 r., rozbudowany w 1893 r. dla von Zietzewitzów; na rzucie prostokąta, z dobudowanym od wschodu ryzalitem z narożnymi wieżami.

BRONOWO (Brünnow)
DWÓR von Wedlów, klasycystyczny, zbudowany na przełomie XVIII/XIX w.; piętrowy z okapem podtrzymywanym przez kolumny, tworzącym podcień.

BUDOWO (Budow)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany na przełomie XIII/XIV w.; salowy z wieżą frontową z XIV/XV w., przebudowaną ok. 1700 r.

CECENOWO (Zezenow)
PAŁAC von Zitzewitzów, barokowo-klasycystyczny, zapewne zbudowany w 4. ćw. XVIII w., przebudowany w latach 1812-14, rozbudowany w 1858 i 1868 r.; złożony z parterowego korpusu, piętrowego skrzydła bocznego i czterokondygnacyjnej wieży.

CHARNOWO (Arnshagen)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 2. poł. XVII lub XVIII w.; salowy z transeptem, z ceglaną wieżą gotycką, zapewne z XV w.

CIECHOLUB (Techlip)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1799 r., rozbudowany w 1911 r.; jednonawowy z wieżą frontową i kryptą.

CIEMINO (Zemmin)
DWÓR Stojentinów, późnoklasycystyczny, zbudowany ok. poł. XIX w., przebudowany w 2. poł. XIX w.; parterowy, z piętrową wystawką.

DAMNICA (Hebron-Damnitz)
PAŁAC neobarokowy z elementami neorenesansu, zbudowany w latach 1900-1901, zaprojektowany przez arch. Gustawa Knoblaucha; piętrowy, o złożonej bryle, z wieżą.

DAMNO (Dammen)
DWÓR Artura von Livoniusa, klasycystyczny, zbudowany ok. poł. XIX w. przebudowany w latach 1937-40; parterowy z łamanym dachem i ryzalitem frontowym.

DARŻYNO (Darsin)
DWÓR konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1. poł. XIX w., z późnoklasycystyczną dobudówką z ok. poł. XIX w.; na rzucie litery L.

DĘBNICA KASZUBSKA (Rathsdamnitz)
KOŚCIÓŁ renesansowy zbudowany w 1584 r., przebudowany w latach 1784-85, rozbudowany o transept i prezbiterium konstrukcji szachulcowej w 1. poł. XIX w. Jednonawowy z wieżą frontową.

DOBIESZEWO (Groß Dübsow)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany w XVIII w.; salowy z drewnianą wieżą frontową dołem murowaną.

DOMARADZ (Dumröse)
PAŁACyk myśliwski von Zitzewitzów, zbudowany ok. poł. XIX w.; w formie neogotyckiej, trójkondygnacyjnej wieży z krenelażem i wieżyczkami w narożach.

DUNINOWO (Dünnow)
KOŚCIÓŁ pierwotnie gotycki, zbudowany w poł. XV w., przebudowany ok. 1750 r.; jednonawowy z wieżą frontową i neogotycką dobudówką od południa z 1846 r.

GAĆ (Gatz)
DWÓR rodziny von Below, potem von Zitzewitzów, barokowy, zapewne zbudowany w 1. poł. XVIII w.; parterowy z piętrowym ryzalitem, alkierzami nadbudowanymi o piętro i piętrowymi skrzydłami.

GARDNA WIELKA (Groß Garde)
KOŚCIÓŁ gotycki, zapewne zbudowany w XV w., przebudowany ok. 1600 r., restaurowany i uzupełniony o wieżę w1858 r., zaprojektowany przez arch. Friedricha Augusta Stülera. Salowy z wieżą frontową.

GĄBINO (Gambin)
PAŁAC Bandemerów, późnoklasycystyczny, zbudowany ok. poł. XIX w.; piętrowy, z trójarkadowym gankiem.

GŁÓWCZYCE (Glowitz)
PAŁAC Puttkamerów, neogotycki, zbudowany w poł. XIX w., rozbudowany w latach 1910-11; piętrowy, na rzucie litery T.

GORZYNO (Gohren)
PAŁAC von Wobeserów i von Below, barokowy, zbudowany w 1784 r., przebudowany w 2. poł. XIX w., rozbudowany w 1902 r.; piętrowy, o złożonej bryle, z cylindryczną wieżą. W parku zachowane pawilony.

GRABNO (Wintershagen)
KOŚCIÓŁ gotycki, zbudowany ok. poł. XIV w., rozbudowany w duchu neogotyku na początku XX w.; jednonawowy, z wieżą frontową.
PAŁAC Uckermanów, klasycystyczny, zbudowany w poł. XIX w., zapewne na gotyckich murach; piętrowy, z gankiem na czterech filarach.

GRĄBKOWO (Grumbkow)
PAŁAC Puttkamerów, potem ks. Karola von Isenburg und Budingen-Blerstein, klasycystyczny z elementami neorenesansu, z końca XIX w.; piętrowy, 21-osiowy, z ryzalitem frontowym poprzedzonym gankiem na kolumnach. Od wschodu dobudówka z wieżą zwieńczona neobarokowym hełmem.
PARK dworski otoczony neogotyckim murem z baszta narożną.

GRĄSINO (Granzin)
DWÓR późnoklasycystyczny, zbudowany w 1852 r.; parterowy, z piętrowym ryzalitem z wystawką na czterech filarach.

JEZIERZYCE (Jeseritz)
DWÓR von Kleistów, zbudowany na początku XX w.; parterowy kryty dachem mansardowym, z półkolistym ryzalitem od ogrodu.

KARŻNICZKA (Deutsch-Karstnitz)
PAŁAC pierwotnie barokowy, zbudowany przed 1686 r., dla von Hebronów, rozbudowany w XVIII w. i 1828 r., dla von Puttkamerów; eklektyczny, piętrowy, o złożonej bryle: skrzydło południowo-wschodnie zapewne z XVIII w., pozostałe z ok. poł. XIX w., otoczony fosą przechodzącą w staw.

KLUKI (Klucken)
Skansen Słowiński (Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku) - zabytki budownictwa z XVIII-XX w. i rzemiosła Słowińców.

KOBYLNICA (Kublitz)
KOŚCIÓŁ ponorbertański, korpus zbudowany w 1931 r., z gotycką ceglaną wieżą frontową, zapewne z XIV w., zwieńczoną barokowym hełmem z 1781 r.

KRZYWAŃ (Kriwan)
PAŁAC von Altenów, neobarokowy, zbudowany w 2. poł. XIX w., rozbudowany na przełomie XIX/XX w., piętrowy, z ryzalitem środkowym, zwieńczonym neobarokowym naczółkiem.

KUKOWO (Kuckow)
PAŁAC neoklasycystyczny, zbudowany w 1889 r., dla von Bandemerów; piętrowy, z ryzalitem frontowym zwieńczonym trójkątnym naczółkiem.
PARK założony w 2. poł. XIX w. z egzotycznym drzewostanem.

KULESZEWO (Kulsow)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany ok. poł. XVIII w., odnowiony w 1906 r., częściowo w formach neogotyckich; salowy.

ŁUPAWA (Lupow)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w latach 1767-72; salowy z przybudówkami konstrukcji szachulcowej, wieżą frontową, górą drewnianą z 1873 r. i kryptą.

MOTARZYNO (Muttrin)
PAŁAC Zitzewitzów, neorenesansowy, zbudowany w 2. poł. XIX w.; piętrowy o złożonej bryle, z wieżą, ryzalitami i pseudoattyką.

MOŻDŻANOWO (Muetzenow)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, nawa zapewne zbudowana w XV w., rozbudowana zapewne w 1615 lub 1635 r., kilkukrotnie przebudowywany; salowy z wieżą frontową z 2. poł. XIV w. (przed 1374 r.) i ze wschodnim szczytem o konstrukcji szachulcowej. Witraże częściowo datowane na 1617, 1618 i 1622 r.

NIEPOGLĘDZIE (Nippoglensee)
PAŁAC von Zietzewitzów, neorenesansowy, zbudowany w 1864 r.; piętrowy, na rzucie litery L, o złożonej bryle, z sześciokątną wieżą łączącą oba skrzydła.

OBJAZDA (Wobesde)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1606 r., przebudowany na przełomie XIX XX w.; salowy.

OSOWO (Wussow)
KOŚCIÓŁ o cechach barokowych zbudowany w 1711 r., z wykorzystaniem murów z ok. 1500 r., wielokrotnie przekształcany; salowy, z wieżą frontową.

PŁOCKO (Plötzig)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany ok. 1620 r., gruntownie przebudowany w 1958 r.; salowy z wieżą wtopioną w fasadę.

POBŁOCIE (Poblotz)
PAŁAC Puttkamerów, klasycystyczny z elementami historyzującymi, z początku XX w.; piętrowy, o zwartej bryle, z dwoma aneksami w zachodniej elewacji, zamkniętymi trójbocznie.

PODOLE WIELKIE (Groß Podel)
KAPLICA neogotycka, zbudowana w 1863 r.; halowa, z kryptą.
PAŁAC Puttkamerów, późnoklasycystyczny zbudowany ok. poł. XIX w.; piętrowy z kolumnowym gankiem.

POGANICE (Poganitz)
PAŁAC Rieck-Eggebertów, eklektyczny, zbudowany w 1906 r.; piętrowy z wieżyczką w południowo-wschodnim narożniku.

PRZYTOCKO (Pritzig)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zapewne zbudowany ok. poł. XVIII w, kilkukrotnie restaurowany; salowy z wtopioną wieżą frontową.

ROGAWICA (Roggatz)
PAŁAC o cechach klasycystycznych, zbudowany w 4 ćw. XIX w., przebudowany w 1. ćw. XX w.; piętrowy.

ROWY (Rowe)
KOŚCIÓŁ w stylu arkadkowym, zbudowany w latach 1842-49 przez arch. Friedricha Augusta Stülera; salowy.

RUNOWO (Groß Runow)
PAŁAC Boninów, potem Puttkamerów, eklektyczny, zbudowany w poł. XIX w.; piętrowy z ryzalitem frontowym.

SIERAKOWO SŁUPSKIE (Zirchow)
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, zapewne zbudowany w XV w., znacznie przebudowany w 1736 r. i 1. poł. XIX w.; jednonawowy z wieżą frontową.
DWÓR Stojenkinów, klasycystyczny, z początku XIX w., przebudowany na początku XX w.; parterowy z portykiem, kryty dachem mansardowym.

SKÓRZYNO (Schorin)
DWÓR klasycystyczny, zbudowany na początku XIX w.; parterowy, z kolumnowym gankiem i wystawką na osi, kryty mansardowym dachem.

SŁONOWICE (Groß Schlönwitz)
KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany pod koniec XIX w.; salowy z gotycką wieżą frontową z XIV w.

SMOŁDZINO (Schmolsin)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany przed 1632 r., fundacji Anny de Croy, rozbudowany w 1828 i 1874 r. (transept); na rzucie krzyża łacińskiego z wierzą od zachodu.

STARNICE (Starnitz)
PAŁAC rodziny von Bandamer, zbudowany w XVIII w., przebudowany w XIX w. albo w 1. poł. XIX w.; piętrowy.

STOWIĘCINO (Stojentin)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w 1. poł. XVII w.; salowy z gotycką, ceglaną wieżą frontową, zapewne wzniesioną w XV w.

STRZELINO (Groß Strellin)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zapewne zbudowany w XV w.; jednonawowy, z prezbiterium i wieżą z XIX w.,

SWOŁOWO (Schwolow)
KOŚCIÓŁ gotycki, zbudowany w XV w., prezbiterium wzniesione po 1867 r., przedłużone od wschodu w początkach XX w.; jednonawowy.
ZESPÓŁ ZAGRÓD, zbudowany z końca XVIII i XIX w., konstrukcji szachulcowej, w układzie owalnicy.

SZCZYPKOWICE (Zipkow)
DWÓR rodziny Blankensee, zbudowany w 1. poł. XIX w.; parterowy z kolumnowym portykiem.

ŚWIECICHOWO (Schwetzkow)
PAŁAC Holtzów, późnoklasycystyczny zbudowany ok. poł. XIX w.; piętrowy z ryzalitem frontowym.

ŚWIERZNO (Groß Schwirsen)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany ok. 1710 r., rozbudowany w 1844 r., gruntownie remontowany po 1955 r.; salowy, z wtopioną wieżą frontową

USTKA (Stolpmünde)
KOŚCIÓŁ Św. Mikołaja, neogotycki, zbudowany w 1885 r.
ZABUDOWA UZDROWISKOWA wzniesiona na początku XX w.: wille, pensjonaty, hotele, głównie przy ul. Żeromskiego, Chopina, Mickiewicza, m.in. willa Göringa w stylu baroku wilhelmińskiego (ul. Żeromskiego 1).
DOMY rybackie, głównie przy ulicach Beniowskiego, Sprzymierzeńców i Kosynierów, szachulcowe, parterowe, z 2. poł. XIX w.

WARBLEWO (Warbelow)
DWÓR Leo Neitzke, neoklasycystyczny zbudowany w 1888 r., rozbudowany po 1920 r.; piętrowy.

WARCINO (Varzin)
PAŁAC barokowy, zbudowany ok. 1664 r. dla von Zitzewitzów, rozbudowany ok. 1740 r. dla Podewilsów, przekształcany na przełomie XIX/XX w.; piętrowy, ze skrzydłem zachodnim “Książęcym”, z półkolistymi przybudówkami i wieżą z ok. 1874 r. oraz skrzydłem wschodim. Na przełomie XIX/XX w. i wieżą z 1901 r. Pałac od 1867 r. własnością Ottona von Bismarcka.
PARK krajobrazowy założony w XVIII-XIX w.
KAPLICA pałacowa, eklektyczna, zbudowana ok. 1860 r.
ZABUDOWANIA GOSPODARCZE, m.in. stajnia, spichlerz i kuźnia, konstrukcji szachulcowej, z XIX w.

WIELKA WIEŚ (Grossendorf)
PAŁAC rodziny von Mitzlaff, klasycystyczny zbudowany w 1. poł. XIX w., rozbudowany w 1908 r.; parterowy, z portykiem kolumnowym.

WIELOGŁOWY (Vilgelow)
PAŁAC Kellermannów, neoklasycystyczny, zbudowany w 1887 r., przebudowany w 1910 r.; piętrowy, z czterokondygnacyjną wieżą.

WIESZYNO (Vessin)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zapewne zbudowany w XV w.; salowy z wieżą frontową.

WOLINIA (Wollin)
PAŁAC von Puttkamerów, barokowy, z lat 70. XVIII w.; przebudowany i rozbudowany w 2. poł. XIX i początek XX w.; piętrowy z ryzalitem środkowym i dwoma narożnymi pawilonami oraz skrzydłami bocznymi.

WYKOSOWO (Vixow)
PAŁAC późnoklasycystyczny, zbudowany ok. poł. XIX w.; parterowy z portykiem na osi, ujęty piętrowymi pawilonami narożnymi z wykuszami.

WYTOWNO (Weitenhagen)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 2 poł. XVII w., rozbudowany w 1880 r.; salowy z gotycką, ceglano-kamienną, wieżą frontową z XIV w.
DWÓR von Bandemerów, klasycystyczny; dwuskrzydłowy, skrzydło północne z XVII w., skrzydło południowe z XX w., gruntownie przebudowany ok. 1910 r., wraz z parkiem otoczony fosą.

ZALESKIE (Saleske)
KOŚCIÓŁ drewniany, obmurowany, zbudowany w latach 1754-57; salowy z wieżą frontową.
DWÓR rodziny von Below, zbudowany ok. 1700 r., przebudowany w XIX w.; parterowy z wystawką zwieńczoną trójkątnym naczółkiem i neogotyckim portykiem, rozbudowany o neogotyckie, piętrowe skrzydło, z ok. poł. XIX w.

ZĘBOWO (Symbow)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zapewne zbudowany w XV w., gruntownie restaurowany przed 1777 i 1896 r.; salowy z wieżą frontową.

ZGOJEWO (Schojow)
DWÓR von Schwerinów, zbudowany w 2 poł. XIX w. rozbudowany w okresie międzywojennym; piętrowy o asymetrycznej bryle.

ŻELKI (Groß Silkow)
DWÓR późnoklasycystyczny, zbudowany ok. poł. XIX w.; parterowy z czterosłupowym gankiem i wystawką.

ŻORUCHOWO (Sorchow)
PAŁAC von Braunschweigów, późnoklasycystyczny, zbudowany w 1833 r., przebudowany w 2 poł. XIX w.; piętrowy, z werandą wspartą na czterech słupach.


 
 
 

<< zabytki województwa pomorskiego