ZABYTKI   POWIATU   WEJHEROWSKIEGOBOŻEPOLE WIELKIE (Groß Boschpol)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1658 r., rozbudowany o zakrystię i wieżę w 1743 r. Salowy z drewnianą wieżą.

LUZINO
KOŚCIÓŁ Św. Wawrzyńca, barokowy, zbudowany w latach 1733-40, rozbudowany w XIX w., w latach 1923-24 i ok. 1948 r. (prezbiterium). Na rzucie dwóch połączonych prostokątów, jednonawowy, z wieżą frontową.
Dawny KOŚCIÓŁ protestancki zbudowany w 1895 r., przebudowany na bibliotekę w latach 1976-77; jednonawowy, z poligonalnie zamkniętą absydą i wieżą frontową.

NIEDAMOWO
PAŁAC rodziny Schadow, zbudowany pod koniec XIX w., Piętrowy ze skrzydłami bocznymi.

REKOWO DOLNE
PAŁAC eklektyczny w duchu architektury berlińskiej, z elementami neorenesansu i neogotyku, zbudowany ok. poł. XIX w., kilkukrotnie remontowany. Piętrowy z trójkondygnacjową częścią środkową i wieżą widokową w narożu.

SALINO (Saulin)
DWÓR von Rexinów, konstrukcji szachulcowej, z końca XVII wieku lub w poł. XVIII wieku, przebudowywany, parterowy z oficynami.

WEJHEROWO
KOŚCIÓŁ Św. Anny (poreformacki, ob. franciszkanów), barokowy, zbudowany w latach 1648-51. Jednonawowy, z parą kaplic bocznych i wieżą frontową.

KOŚCIÓŁ Św. Trójcy, barokowy, zbudowany w latach 1754-55. Salowy, rozbudowany o transept i prezbiterium, zbudowany w latach 1926-28 przez arch. Stanisława Świątkiewicza.

KOŚCIÓŁ Św. Stanisława Kostki, neogotycki, zbudowany w latach 1908-09.

Kalwaria barokowa, zbudowany w latach 1649-55, fundacji Jakuba Wejhera. Dwadzieścia sześć kaplic, niektóre przebudowane w XVIII-XIX w.

PAŁAC neogotycki z elementami renesansu, zbudowany w latach 1857-58, wzniesiony z wykorzystaniem murów barokowej rezydencji Przebendowskich z lat 1767-68, przebudowanej na klasycystyczną dla rodziny von Keyserlingk w latach 1800-01, gruntownie odnowiony w 1963 r.

WÓDKA (Wödtke)
DWÓR barokowy, konstrukcji szachulcowej, wtórnie obmurowany, zbudowany w 1734 r., dla Michaela Ernsta von Rexina, przebudowany w 1848 r.; parterowy z wystawką i bocznymi skrzydłami.

ZWARTOWO (Schwartow)
PAŁAC barokowy, zbudowany po 1747 r., dla Friedricha von Somnitz, rozbudowany po 1853 r., dla von Hammersteinów, i ponownie ok. 1910 r.; piętrowy z szeroką wystawką i arkadowym gankiem od frontu, z parterową dobudówką.


 
 
 

<< zabytki województwa pomorskiego