ZABYTKI   POWIATU   IŁAWSKIEGOBAJERZE
PAŁAC eklektyczny, z końca XIX w., dla Ernsta Antala; parterowy z piętrową wystawką, nieregularny, z czworokątną wieżą i licznymi przybudówkami.

BORECZNO (Schnellwalde)
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, z ok. poł. XIV w., odbudowany po 1601 r, remontowany w latach 1703 i 1832; salowy z wtopioną wieżą frontową.

BYSZWAŁD
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, z 1. poł. XIV w., odbudowany w XV w., remontowany w 1906 r; jednonawowy.

FREDNOWY (Frödenau)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w latach 1754-68; na rzucie wydłużonego ośmioboku, z wieżą od południa z 1928 r.

GAŁDOWO (Goldau)
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1603 r., salowy z neogotycką, murowaną wieżą frontową, z 1864 r.

GRABOWO k. Lubawy
KOŚCIÓŁ klasycystyczny, zbudowany w latach 1803-14, Hilary Szpilowski; salowy z fasadą zwieńczoną trójkątnym naczółkiem i schodkowym szczytem.

IŁAWA (Deutsch Eylau)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany ok. 1317-25, rozbudowany (m.in. o wieżę) w latach 1548-50, przebudowywany w 1642 i 1904 r.; jednonawowy z wieżą przy prezbiterium od północy.

JANUSZEWO (Januschau)
PAŁAC Oldenburgów, barokowy, z XVIII w., przebudowany na klasycystyczny w poł. XIX w. i neobarokowy w pocz. XX w.; piętrowy z mezzaninem, z ryzalitem zwieńczonym wolutowym szczytem.

KAMIENIEC (Finckenstein)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w latach 1716-18 fundacji Albrechta Conrada Finck von Finckensteina, z wykorzystaniem murów budowli z ok. 1622 r., remontowany w latach 1885-86, salowy z wieżą frontową.

Pozostałości PAŁACU rodziny zu Dohna-Schlobitten, barokowy, zbudowany w latach 1716-20, Jean de Bodt lub John de Collas, wzniesiony dla Albrechta Conrada Finck von Finckensteina, z dekoracją rzeźbiarską pochodzącą z lat 1762-72. W ruinie od 1945 r. Pawilon i zabudowania gospodarcze z XVIII w. Park krajobrazowy z końca XVIII w., z grotą z ok. 1720 r. W pałacu nakręcono sceny do filmu “Maria Waleska” z Gretą Garbo.

KARNITY (Karnitten)
PAŁAC von Güntherów, neogotycki, zbudowany ok. 1855-56; piętrowy, o bryle urozmaiconej wieżami, z arkadowym podjazdem od frontu.

KAZANICE
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, z 2. poł. XIV w., przebudowany ok. 1600; jednonawowy z neobarokowym prezbiterium 1926 r., i wieżą frontową.

KISIELICE (Freystadt)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, z ok. poł. XIV w., remontowany w 1960 r.; jednonawowy z neogotycką wieżą przy prezbiterium od północy z lat 1856-57, Friedrich August Stüler.

LUBAWA
KOŚCIÓŁ Św. Anny, gotycki, z 2. ćw. XIV w., odbudowany ok. poł. XVI w., remontowany ok. 1600 r.; salowy z gotycką kaplicą i neogotyckim baptysterium od północy., renesansową kaplicą kopułową od południa z 1581 r., oraz wieżą frontową.

ZESPÓŁ KLASZTORNY POFRANCISZKAŃSKI (1580-1821, bernardynów):
KOŚCIÓŁ Św. Jana Chrzciciela i Św. Michała (d. Św. Teresy), pierwotnie gotycki, z ok. 1500 r., przebudowany w duchu manieryzmu w latach 1603-10; jednonawowy z wieżą frontową przebudowaną w XVIII w., kryty manierystycznym stropem z płaskorzeźbioną dekoracją w kasetonach.
KLASZTOR barokowy, z ok. 1610 r., przebudowany w XVIII w., odbudowany po 1945 r.
KOŚCIÓŁ Św. Barbary, szpitalny, drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1779 r.; jednonawowy z wieżą frontową.

ŁĘGOWO (Langenau)
KOŚCIÓŁ w tradycji gotyckiej, zbudowany w latach 1600-04, fundacji von Polentzów, restaurowany od 1933 do 1935 r.; salowy z neogotycką wieżą frontową.

MORTĘGI
PAŁAC, z 4. ćw. XIX w.; na rzucie litery H, korpus i ryzality zwieńczone trójkątnymi szczytami.

OLBRACHTOWO (Groß Albrechtau)
KOŚCIÓŁ o konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1732 r.; salowy z wtopioną wieżą frontową.

PRĄTNICA
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, z 1. poł. XIV w., wielokrotnie remontowany; jednonawowy z wieżą frontową nadbudowaną w drewnie z ok. 1651 r.

ROŻENTAL
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1761 r., jednonawowy z wieżą frontową, rozbudowany o kaplice boczne zapewne w XIX w.

SAMPŁAWA
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, z 2. ćw. XIV w.; jednonawowy z wieżą frontową i parą neogotyckich kaplic bocznych z 1910 r.

SUSZ (Rosenberg)
KOŚCIÓŁ Św. Antoniego, gotycki, ceglany, zbudowany ok. 1314-50, odbudowany na pocz. XV w., wielokrotnie remontowany, m.in. ok. 1600, 1735 i 1929 r.; jednonawowy z wieżą w narożu północno-zachodnim.

SZYMBARK (Schönberg)
ZAMEK kapituły pomezańskiej, gotycki, zbudowany w latach 1301-86, rozbudowany m.in. na przełomie XIV/XV w., w 2. poł. XVI w. i od 1717 do 1730, przebudowany na neogotycki w latach 1857-58. W odbudowie od 1991 r. Na rzucie czworoboku z 12 basztami i nieregularną zabudową przy kurtynie zachodniej i południowej. Oranżeria klasycystyczna, z ok. 1800 r.

ZĄBROWO (Sommerau)
KOŚCIÓŁ, zbudowany w 1864 r.; salowy z wieżą frontową.

ZŁOTOWO
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1725 r, remontowany w 1932 r.; salowy, na rzucie wydłużonego ośmioboku.


 
 
 

<< zabytki województwa warmińsko-mazurskiego