ZABYTKI   POWIATU   NIDZICKIEGODZIURDZIEWO (Thalheim)
KOŚCIÓŁ poewangelicki, klasycystyczny, zbudowany w latach 1824-25; salowy z wieżą frontową.

KANIGOWO (Kandien)
KOŚCIÓŁ, zbudowany w XV w., odbudowany w XVIII w.; salowy z szachulcową wieżą.

NIDZICA (Neidenburg)
KOŚCIÓŁ Św. Wojciecha pierwotnie gotycki, z końca XIV w., wielokrotnie odbudowywany z przekształceniami, w stylu arkadkowym przekształcony w latach 1920-24; salowy z wieżą frontową (pierwotnie być może trzynawowy).
RATUSZ klasycystyczny z 1842 r., przebudowany w latach 1921-23 i 1959-60.
MURY MIEJSKIE gotyckie, z cegły, z końca XIV w., zachowane fragmentarycznie.
Tzw. KLASZTOREK, pierwotnie budowla o charakterze obronnym, gotycka z XIV w., kilkukrotnie przebudowywana; złożona z dwóch skrzydeł.
ZAMEK krzyżacki, prokuratorski, od 1409 r. komturski, gotycki, z cegły, powstał ok. 1380-1407, rozbudowany na pocz. XVI w., mury obwodowe przedzamcza i basteja na rzucie koła z 1517 r., częściowo rozebrany w XVIII w., rekonstruowany w latach 1828-30 i 1920-35, odbudowany między 1960 a 1970 r. Na rzucie prostokąta ze skrzydłami wokół dziedzińca wewnętrznego, z dwiema pięciokondygnacjowymi wieżami mieszkalnymi w narożach skrzydła wsch. We wnętrzach fragmenty malowideł gotyckich z XV w.

ORŁOWO (Adlersdorf)
KOŚCIÓŁ neogotycki, zbudowany w latach 1855-57, Friedrich August Stüler; salowy z apsydą i wieżą frontową.

ZABOROWO
KOŚCIÓŁ, zbudowany w 1740 r., z wieżyczką drewniana na kalenicy.


 
 
 

<< zabytki województwa warmińsko-mazurskiego