ZABYTKI   POWIATU   OSTRÓDZKIEGOBISKUPICE
KOŚCIÓŁ o cechach barokowych, zbudowany w latach 1760-64; jednonawowy z wieżą frontową.

DĄBRÓWNO (Gilgenburg)
KOŚCIÓŁ gotycki, z 2. ćw. XIV w., odbudowany ok. 1600 r., rozbudowany o kaplicę grobową Finckensteinów w 1687 r., i o nawy boczne z emporami z 1724 r., z neogotycką fasadą z 1842 r., budowniczy Valentin.
Dzwonnica (dawna baszta miejska) gotycka, z XIV w.
MURY MIEJSKIE gotyckie, z kamienia polnego, wzniesione w XIV w. zachowane fragmentarycznie.

DURĄG (Döhring)
KOŚCIÓŁ o konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1713 r., otynkowany w 1874 r.

GIERZWAŁD (Geierswalde)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w 1793 r., rozbudowany od wschodu w 1873 r.; salowy z wieżą frontową.
PAŁAC, zbudowany w 4. ćw. XIX w., remontowany w 1989 r.; parterowy, z piętrowym ryzalitem środkowym, zwieńczonym trójkątnym naczółkiem, elewacje piętnastoosiowe.

GLAZNOTY (Marienfelde)
KOŚCIÓŁ poewangelicki, pierwotnie gotycki, zbudowany ok. 1400 r., przebudowany w 1899 r.; salowy z wieżą frontową.
KOŚCIÓŁ Narodzenia Najświętszej Marii Panny, zbudowany ok. 1903 r., rozbudowany w latach 1919-20; niski, sześcioosiowy z ryzalitem przy dłuższej elewacji.

GRABIN (Groß Gröben)
PAŁAC Weissermelów, późnoklasycystyczny, zbudowany w 1850 r.; piętrowy, z pseudoryzalitem i gankiem, zwieńczony attyką.

KLONOWO (Klonau)
PAŁAC o formach neorenesansowych z elementami neogotyku, zbudowany w 1873 r.; piętrowy częściowo parterowy, z wieżą od północy.

KRAPLEWO (Kraplau)
KOŚCIÓŁ o konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1848 r.; salowy, z emporami.

LESZCZ (Heeselicht)
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, zbudowany w latach 1414-22, restaurowany po 1828 r.
DWÓR, wzniesiony w XVII w., z reliktami budowli z XIV-XV w, przebudowywany; dwupiętrowy.
Zespół podworski z zabudowaniami gospodarczymi i kolonią mieszkaniową, z końca XIX w.

LICHTAJNY (Lichteinen)
DWÓR neoklasycystyczny, zbudowany ok. 1897 r.; parterowy, o nieregularnej, trzyczłonowej bryle, z piętrowymi ryzalitami.

ŁUKTA (Locken)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, z XIV w., gruntownie przebudowany w XVI w., przekształcany m.in. w latach 1816, 1852 i 1879; jednonawowy z wieżą frontową.

MARWAŁD (Marwalde)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany przed 1694 r., z wykorzystaniem murów gotyckich z XV w., przebudowany w 1876 i 1905 r.; halowy z wieżą frontową.

MIŁOMŁYN (Liebemühl)
KOŚCIÓŁ neogotycki, 1898-1901, budowniczy Krupski.
DZWONNICA gotycka, pierwotnie WIEŻA rozebranego kościoła z 1. poł. XIV w., włączona w ciąg murów obronnych miasta, skomunikowana z kościołem arkadowym gankiem.

ORNOWO (Arnau)
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienny, z XV w., przebudowany w XVIII w.; salowy z wieżą.

OSTRÓDA (Osterode)
KOŚCIÓŁ Św. Dominika de Savio, klasycystyczny, zbudowany w latach 1798-1802, z gotycką wieżą wcześniejszej świątyni ok. 1330-50.
KOŚCIÓŁ Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, neogotycki, zbudowany w latach 1856-57, Statz, rozbudowany 1911-12, Heitman; halowy.
ZAMEK krzyżacki, gotycki, zbudowany w latach 1349-70, odbudowany po 1788 r. Założenie czteroskrzydłowe z dziedzińcem wewnętrznym, zachowany fragmentarycznie, częściowo rekonstruowane po 1945 r.
WIEŻA Bismarcka, zbudowana na przełomie XIX/XX w., przebudowana na wieżę widokową.

OSTROWIN (Osterwein)
PAŁAC von Mudersbachów, barokowy, zapewne zbudowany w XVII w.; piętrowy z ryzalitem zwieńczonym wolutowym szczytem.

PACÓŁTOWO (Pötzdorf)
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienny, zapewne zbudowany w XV w., rozbudowany w latach 1748 i 1901-11.
PAŁAC Volprechtów, neobarokowy, zbudowany w 1913 r., z wykorzystaniem murów budowli z lat 1794-97; piętrowy, z silnie wysuniętym ryzalitem środkowym i dwoma alkierzami od frontu, i niższym, półkolistym ryzalitem w elewacji parkowej.

PIETRZWAŁD (Peterswalde)
KAPLICA barokowa, drewniana o konstrukcji zrębowej, zbudowana na przełomie XVI/XVII w. albo XVIII w., restaurowana w 1844 i 1980 r.; na rzucie wydłużonego ośmioboku.

RYCHNOWO (Reichenau)
KOŚCIÓŁ poewangelicki, drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w latach 1714-18, fundacji Zygmunta von Kikoll; na rzucie ośmioboku, ze stropem polichromowanym z 1714 i ok. 1730 r.

STĘBARK (Tannenberg)
KOŚCIÓŁ barokowy, z końca XVII lub pocz. XVIII w., przebudowany w 1909 r.; na rzucie wydłużonego ośmioboku.

SZYLDAK (Schildeck)
PAŁAC eklektyczny z elementami kostiumu francuskiego, koniec XIX w.; parterowy, częściowo piętrowy, z ryzalitami i wieżami, kryty częściowo dachem mansardowym.


 
 
 

<< zabytki województwa warmińsko-mazurskiego