ZABYTKI   POWIATU   SZCZYCIEŃSKIEGOPASYM (Passenheim)
KOŚCIÓŁ poewangelicki, gotycki, kamienno-ceglany, z 4. ćw. XV w., odbudowany w duchu baroku w latach 1765-75, z masywną wieżą frontową zapewne z pocz. XVI w.
KOŚCIÓŁ Najświętszego serca Pana Jezusa, neogotycki, zbudowany w latach 1873-76.
RATUSZ neogotycki, zbudowany w latach 1845-55.
ZABUDOWA MIEJSKA: domy parterowe z XIX w. zachowane m.in. przy Rynku, ul. Dworcowej i Ogrodowej.
MURY MIEJSKIE gotyckie, ceglane, z XIV-XV w., zachowane we fragmentach.

SZCZYTNO (Ortelsburg)
Dawny KOŚCIÓŁ ewangelicki, barokowy, zbudowany w latach 1717-19, zapewne z wykorzystaniem reliktów poprzedniej budowli; jednonawowy z wieżą frontową.
ZAMEK krzyżacki, gotycki, zbudowany ok. 1370-1400, odbudowany w latach 1579-81, arch. Błażej Berwart i Hans Wismar, częściowo rozebrany między 1766 a 1792 r. Na rzucie czworoboku z dziedzińcem wewnętrznym i wieżą od pn.-zach.
RATUSZ, zbudowany w latach 1936-37, proj. Kurt Frick; na rzucie litery U, z kwadratową wieżą. Muzeum Mazurskie.

TRELKOWO (Groß Schöndamerau)
KOŚCIÓŁ poewangelicki, zbudowany w 1767 r.; salowy, emporowy, z wieżą z 1876 r.

WIELBARK (Willenberg)
KOŚCIÓŁ ewangelicki, w stylu arkadkowym, zbudowany w latach 1823-27 w typie architektury Karla Friedricha Schinkla; salowy, emporowy z wieżą frontową.

DŹWIERZUTY (Mensguth)
KOŚCIÓŁ pierwotnie gotycki, zbudowany w 1349 r., przebudowany na barokowy w latach 1693-96, odbudowany po pożarze w 1895 r.; salowy z późnogotycką ceglaną pięciokondygnacjową wieżą sprzed 1549 r.

JERUTKI (Klein Jerutten)
KOŚCIÓŁ (d. protestancki), o konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1734 r., z murowaną wieżą z 1820-21 r.


 
 
 

<< zabytki województwa warmińsko-mazurskiego