Łomnica, pałac, cokół kolumny w portalu wejściowym (fot. Z. Michalczyk)
Powrót