Ratusz - siedziba Muzeum Œw. Jana Sarkandra w Skoczowie.

Powrót