MUZEUM PARAFIALNE im. Św. JANA SARKANDRA
W SKOCZOWIE

Rynek 2, 43-430 Skoczów
tel. (0-33) 853-08-13

Muzeum Parafialne im. Św. Jana Sarkandra służy społeczności Skoczowa, turystom i pielgrzymom od ponad pięciu lat. Mieści się w kamienicy przylegającej do skoczowskiego ratusza, gdzie w 1576 r. przyszedł na świat Jan Sarkander.
Kult Św. Jana Sarkandra zaczął rozprzestrzeniać się na Śląsku i Morawach począwszy od daty jego męczeńskiej śmierci w 1620 r. W miejscu gdzie według przekazów urodził się Jan Skarkander, urządzono już w 1890 r. kaplicę. W okresie międzywojennym miejsce to przeobraziło się w centrum, gdzie działały lokalne organizacje katolickie. W 1932 roku zrodził się pomysł utworzenia w kamienicy muzeum, które gromadziłoby pamiątki związane z kultem bł. Jana Sarkandra. Ambitne plany zniweczone zostały jednak przez wybuch II wojny światowej. Do idei stworzenia muzeum powrócono dopiero po 60 latach. Okazją stały się przygotowania do kanonizacji Jana Sarkandra. Jesienią 1993 roku rozpoczął się remont kaplicy. W listopadzie 1994 roku oddane zostały do użytku pomieszczenia parteru z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne. Przez niemal cały rok placówka ta działała pod kuratelą Muzeum im. Gustawa Morcinka. Usamodzielniła się dopiero 1 września 1995 roku.

STAŁA EKSPOZYCJA Muzeum prezentuje obraz życia i kultu Św. Jana Sarkandra. Zgromadzone eksponaty pochodzą głównie z okolicznych kościołów: parafialnego w Skoczowie i kościoła Św. Bartłomieja w Grodźcu Śląskim. W zbiorach Muzeum znajdują się m.in.: stare kościelne druki, obrazy, figury świętych. Do najcenniejszych zabytków należą: XVII-wieczny konfesjonał, tabernakulum oraz płaskorzeźba z 1936 roku dłuta Jana Wałacha.
Ostatnia sala muzealna przeznaczona jest na WYSTAWY CZASOWE. Najczęściej prezentowane są na nich malarstwo i grafika.

Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkandra spełnia dwie podstawowe funkcje: religijną i kulturalną. Pragnie gościć i być placówką otwartą nie tylko dla społeczności lokalnej, ale i osób, które pielgrzymują do miejsca urodzenia Jana Sarkandra. Działalność kulturalna muzeum skupia się na organizowaniu wystaw malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, sztuki ludowej, pokazów twórczości uczniów szkół podstawowych i średnich oraz osób niepełnosprawnych. W czasie 5-letniej działalności muzeum, zostało zorganizowanych ponad 40 wystaw czasowych.

MUZEUM PARAFIALNE im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie
Rynek 2, 43-430 Skoczów
tel. (0-33) 853-08-13

Muzeum czynne od wtorku do soboty w godzinach od 9.00 do 16.00Z A P R A S Z A M Y !


 

Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych