Sala z wyposażeniem XVII i XVIII wiecznym, m.in. kolekcja sakralnej rzeĽby barokowej
fot. Stanisław Popardowski
Powrót